Kvalitet arbejder målrettet på at styrke kvaliteten i Hospitalsenhed Midt til gavn for patienterne. Kvalitet har fokus på kvalitetssikring, udvikling og problemløsning i samarbejde med klinikken og andre samarbejdspartnere.

Kvalitet har en bred opgaveportefølje indenfor kvalitetsarbejdet. Vi løser bl.a. opgaver vedr. e-Dok, kvalitetssikring af instrukser og retningslinier for det kliniske arbejde, monitorering, innovation, tværsektorielt samarbejde, patientsikkerhed, hygiejne og sekretariatsbetjening.
Det er Kvalitets mål at sikre grundlaget for, at vores patienter oplever gode sammenhængende og effektive behandlingsforløb.
Vi har fokus på at sikre:

  • sundhedsydelser af høj faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet og sikkerhed
  • et samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen med patienten som partner