Det overordnede ansvar for den hygiejniske standard på Hospitalsenhed Midt påhviler hospitalsledelsen, men på afdelingsplan er det Afdelingsledelsen / Centerledelsen, der har det daglige ansvar.


Hygiejnens hjemmeside, som indeholder nyttig viden om infektionshygiejne, er august 2017 flyttet til intranettet.


Infektionshygiejniske dokumenter tilgås via e-Dok.

Husk at log dig ind så du kan se din afdelings kommentarer.