Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion, som består af Ledelsessekretariatet og Kommunikation. 

De to stabe servicerer hospitalsledelsen, stabsfunktioner, afdelingsledelser og medarbejdere.

Cecilia Honores Møller

Kommunikations- og sekretariatschef


Telefon: 40 79 26 09
Mail: cecime@rm.dk


Ledelsessekretariatet

Hovedopgaverne i ledelsessekretariatet er:

 • Postbehandling og styring af administrativt arkiv og sagsjournaler (ESDH/SBSYS)
 • Eksterne mødebestillinger
 • Koordinering af møder og sagsbehandling for hospitalsledelsen
 • Erstatnings- og klagesager
 • Råd og vejledning om sundhedsloven og klage- og erstatningsansvarsloven.
 • Juridiske fortolkningsopgaver
 • Forsikringer
 • Sekretariatsfunktion ifm. internationalt samarbejde, besøg mv.
 • Sekretariatsfunktion for diverse fonde og legater

Birgitte Bach

Chefsekretær for hospitalsdirektør


Telefon: 78 44 11 02
birgitte.bach@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Mødeplanlægning for hospitalsledelsen
 • Officielle besøg/indvielser

Ellen Marie Højgaard Nymann

Chefsekretær for sygeplejefaglig direktør


Telefon: 78 44 11 04
ellen.nymann@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Mødeplanlægning for hospitalsledelsen
 • Funktionsledermøder
 • Sekretær for Sygeplejefagligt Råd
 • Sekretær for det Regionale Sygeplejefaglige Råd
 • Elevvejleder
 • TR for HK'erne  

Lene Pedersen

Chefsekretær for lægefaglig direktør


Telefon: 78 44 11 03
lene.pedersen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Mødeplanlægning for hospitalsledelsen
 • Sekretariatsbetjening af hospitalsledelsens koordineringsmøder
 • Klagesagsbehandling
 • Borgerhenvendelser

Lene Østrup

Sekretær for administrationschefen


Telefon: 78 44 11 00
LENOEU@rm.dk

 • Elektronisk journalisering i adm. sagsarkiv (ESDH)
 • Eksterne mødebestillinger
 • Poståbning, -fordeling og -afsendelse
 • Kontaktperson vedr. visitkort og kontaktkort
 • Superbruger på ESDH-systemet SBSYS
 • Diverse sekretariatsopgaver

Gitte Sejersen

Juridisk konsulent


Telefon: 78 44 11 32 
gitte.sejersen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Rådgivning i forhold til bl.a. sundhedsloven
 • Juridiske fortolkningsopgaver
 • Klagesagsbehandling
 • Ansvarssager
 • Anke- og tilsynssager
 • Skader vedr. bygning- og løsøre
 • Anmeldelser af tyveri/hærværk
 • Undervisning i juridiske emner
 • Implementering og vejledning omkring klar besked konceptet
 • Lovhøringer samt udmelding af ny lovgivning
 • Oprettelse/revision af juridiske retningslinjer i e-Dok
 • Aktindsigt (offentlighedsloven)
 • Sagsbehandling for hospitalsledelsen
 • Står for revision af den regionale opslagsretningslinje i e-Dok i samarbejde med Juridisk Kontor.
 • Go-to-person, hvis der er spørgsmål til sagsbehandlingen af klagesagerne til hospitalsledelsen, patienterstatningssagerne samt ansøgningerne til hospitalsledelsen vedr. opslag ifm. kvalitetsarbejde og forskning.

Maja Stender

AC-fuldmægtig


Telefon: 78 44 11 31
MAJSTN@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Sekretariatsbetjening af hospitalsledelsens møder med stabscheferne (HL-stabsmøder)
 • Kontaktperson i forhold til dagsordner i SBSYS og Prepare
 • Tovholder på implementering af Finde vej-strategien på HE Midt
 • Sekretariatsbetjening af Kunstudvalget
 • Statistik og opfølgning på patientsager
 • Sagsbehandling for hospitalsledelsen

Sine Rytter Bjerregaard Kristensen

AC-fuldmægtig


Telefon: 78 44 11 05
SIRYJE@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Sekretariatsbetjening af Strategisk Lederforum Midt
 • Funktionsledermøder
 • Sekretariatsbetjening af dialogmøderne med Sundhedsstaben og direktionen i Region Midtjylland
 • Sekretariatsbetjening af dialogmøderne med koncernledelsen
 • Sekretariatsbetjening af dialogmøderne med andre hospitalsledelser i Region Midtjylland
 • Sekretariatsbetjening af Initiativgruppen vedr. RH Silkeborg
 • Tovholder på opgaver i forbindelse med valghandlinger
 • Virksomhedsgrundlag og strategiske indsatser
 • Sagsbehandling for hospitalsledelse

Julie Aamand Olesen

Persondatakonsulent

Julie Aamand Olesen
Telefon: 78 44 11 33
Mobil: 24 76 07 02
julioe@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Kontaktperson indenfor informationssikkerhed og persondataforordningen
 • Opsøgende arbejde på hospitalerne omkring informationssikkerhed og persondataforordningen
 • Undervisning i informationssikkerhed og persondataforordningen
 • Implementering og tilpasning af retningslinjer indenfor informationssikkerhedsområdet.

Kommunikation

Kommunikations primære opgave er at understøtte hospitalsenheden og de fire regionshospitaler i forhold til kommunikative opgaver både internt og eksternt. 

Blandt opgaverne i Kommunikation er hospitalsenhedens NYHEDSbrev, hjemmeside, intranet, sociale medier, pressekontakt, kommunikationsrådgivning, skriftlig patientinformation, grafisk design, layout og fotografering.

Pressen er altid velkommen til at henvende sig med spørgsmål og hjælp til at komme i kontakt med relevante personer.

Læs mere i vores presserum

Winnie Axelsen Elmstrøm

Kommunikationskonsulent


Telefon: 24 94 33 88
winnie.elmstrom@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Kommunikationsrådgivning
 • NYHEDSbrev / intern nyhedsformidling
 • Pressemeddelelser / ekstern nyhedsformidling
 • Pressekontakt
 • Video og film

Rikke Dueholm

Kommunikationskonsulent


Telefon: 51 83 60 12
rikke.dueholm@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Kommunikationsrådgivning
 • NYHEDSbrev / intern nyhedsformidling 
 • Pressemeddelelser / ekstern nyhedsformidling
 • Pressekontakt
 • Video og film

Rikke Jungberg Pedersen

Kommunikationskonsulent


Telefon: 51 83 60 10
rikped@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Kommunikationsrådgivning
 • NYHEDSbrev / intern nyhedsformidling
 • Pressemeddelelser / ekstern nyhedsformidling
 • Pressekontakt

Camilla Engel

Webadministrator


Telefon: 51 64 41 28
caenge@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Udvikling og implementering af ny hjemmeside

Martin Ørum Sørensen

Webredaktør

KOMMUNIKATION_Martin-Ørum-Sørensen-_DSC1454_hjemmeside.jpg
Telefon: 51 71 70 25
maoeso@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside, intranet og patientvejledninger
 • Rådgivning om brugervenlige og mobiloptimerede hjemmesider

Kian Mejdal

Patientinformationsredaktør


Telefon: 24 90 89 54
kian.mejdal@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Udvikling af og rådgivning om patientinformation
 • Tovholder på animationsstrategi
 • Hospitalskoordinator for digital forløbsguide
 • SoMe-ansvarlig (Facebook og LinkedIn)
 • Infoskærme
 • Elevansvarlig

Agata Lenczewska-Madsen

Fotograf

Kommunikation_Agata-Lenczewska-Madsen_DSC8073_hjememside.jpg
Telefon: 78 44 30 60
Mobil: 24 90 89 55
agata.l-madsen@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Fotoopgaver 
 • Videoopgaver
 • Foto og videoredigering
 • Klinisk foto

Mette Berg

Kommunikationskonsulent


Telefon: 20 33 11 01
meebeg@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering 

Josephine Fenge Birk Nielsen

Vidensformidler


Telefon: 51 71 83 88
JOPNEL@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Animationsstrategi