Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion, som består af Ledelsessekretariatet og kommunikation. 

De to stabe servicerer hospitalsledelsen, stabsfunktioner, afdelingsledelser og medarbejdere.

Den daglige ledelse varetages af kommunikations- og sekretariatschef Kristine Stange.

Læs mere og find kontaktpersoner i: