Hovedopgaverne i Ledelsessekretariatet er: 

 • Postbehandling og styring af administrativt arkiv og sagsjournaler (ESDH/SBSYS)
 • Eksterne mødebestillinger
 • Koordinering af møder og sagsbehandling for hospitalsledelsen
 • Erstatnings- og klagesager
 • Råd og vejledning om sundhedsloven og klage- og erstatningsansvarsloven.
 • Juridiske fortolkningsopgaver
 • Forsikringer
 • Sekretariatsfunktion ifm. internationalt samarbejde, besøg mv.
 • Sekretariatsfunktion for diverse fonde og legater

Kontakt Ledelsessekretariatet


telefon.png78 44 11 00

Fax: 78 44 11 90  


destinationsnaal30x30px.pngHeibergs Alle 6D
8800 Viborg


mail30x30px.pngSend mail


Kontaktpersoner i Ledelsessekretariatet

Kristine Stange

Kommunikations- og sekretariatschef

 • Daglige ledelse af Ledelsessekretariatet
 • Overordnet ansvar for HE Midts ledelsesbetjening ift. hospitalsledelsen, herunder sekretærbistand, sagsbehandling, juridiske opgaver, hovedpostkasse mv.

Tlf.: 7844 1111 
Mobil: 5183 6020
Send mail  

Birgitte Bach

Chefsekretær for hospitalsdirektør

 • Mødeplanlægning for hospitalsledelsen
 • Officielle besøg/indvielser
 • Sekretariatsfunktion for Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS)
 • Diverse ad hoc

Tlf. 7844 1102
Send mail 

Ellen Marie Højgaard Nymann

Chefsekretær for sygeplejefaglig direktør

 • Mødeplanlægning for hospitalsledelsen
 • Funktionsledermøder
 • Sekretær for Sygeplejefagligt Råd
 • Sekretær for det Regionale Sygeplejefaglige Råd
 • Elevvejleder
 • TR for HK'erne
 • Diverse ad hoc   

Tlf. 7844 1104
Send mail

Lene Pedersen

Chefsekretær for lægefaglig direktør

 • Mødeplanlægning for hospitalsledelsen
 • Sekretariatsbetjening af hospitalsledelsens koordineringsmøder
 • Klagesagsbehandling
 • Borgerhenvendelser
 • Diverse ad hoc

Tlf. 7844 1103
Send mail

Lene Østrup

Sekretær for administrationschefen

 • Elektronisk journalisering i adm. sagsarkiv (ESDH)
 • Eksterne mødebestillinger
 • Poståbning, -fordeling og -afsendelse
 • Kontaktperson vedr. visitkort og kontaktkort
 • Superbruger på ESDH-systemet SBSYS
 • Diverse sekretariatsopgaver

Tlf. 7844 1100
Send mail

Gitte Sejersen

Juridisk konsulent

 • Rådgivning i forhold til bl.a. sundhedsloven
 • Juridiske fortolkningsopgaver
 • Klagesagsbehandling
 • Ansvarssager
 • Anke- og tilsynssager
 • Skader vedr. bygning- og løsøre
 • Anmeldelser af tyveri/hærværk
 • Undervisning i juridiske emner
 • Sekretariatsbetjening af Knud Erik Jensens Børnefond samt Grossererlegatet
 • Implementering og vejledning omkring klar besked konceptet
 • Lovhøringer samt udmelding af ny lovgivning

Tlf.: 7844 1132 
Send mail

Maj-Britt Laursen

AC-fuldmægtig

 • Sekretariatsbetjening af Strategisk Lederforum Midt
 • Funktionsledermøder
 • Sekretariatsbetjening af dialogmøderne med direktøren for sundhedsområdet
 • Sekretariatsbetjening af dialogmøderne med koncernledelsen
 • Sekretariatsbetjening af dialogmøderne med hospitalsledelserne i HE Vest og AUH
 • Virksomhedsgrundlag og strategiske indsatser
 • Patienterstatningssager
 • Praktikvejleder
 • Kvalitetsnøgleperson
 • Sagsbehandling for hospitalsledelsen

Tlf.: 7844 1105
Send mail

Christine Birket

AC-fuldmægtig 

 • Sekretariatsbetjening af hospitalsledelsens møder med stabscheferne (HL-stabsmøder)
 • Kontaktperson i forhold til dagsordner i SBSYS og Prepare
 • Tovholder på implementering af Finde vej-strategien på HE Midt
 • Sekretariatsbetjening af Kunstudvalget
 • Statistik og opfølgning på patientsager
 • Lægefaglig direktørs møder med praksiskonsulenterne
 • Sagsbehandling for hospitalsledelsen

Tlf. 7844 1131
Send mail