Afdelingen servicerer hospitalsledelsen, afdelingsledelser, centerledelser og serviceområder inden for økonomi, aktivitet, budget og planlægning.

Økonomi & Plan varetager:

  • budgetopfølgning og konsulentbistand inden for både økonomi- og aktivitetsdelen.
  • indberetning og opdatering af hospitalets budget
  • de daglige regnskabsmæssige opgaver, herunder support af økonomisystemer, fakturakontering, behandling af debitorfakturaer samt afregning af kurser og tjenesterejser

Se medarbejderoversigt