Økonomi-og-plan_DSC6923_banner.jpg

Afdelingen servicerer hospitalsledelsen, afdelingsledelser og serviceområder inden for økonomi, aktivitet, budget, planlægning og indkøb.

Økonomi & Plan varetager:

 • budgetopfølgning og konsulentbistand inden for både økonomi- og aktivitetsdelen samt patientregistreringsmæssige spørgsmål. 
 • indberetning og opdatering af hospitalets budget.
 • de daglige regnskabsmæssige opgaver, herunder support af økonomi- / indkøbs- og logistiksystem, fakturakontering, behandling af debitorfakturaer samt afregning af kurser og tjenesterejser.

Leif P. Christensen

Økonomi- og Planchef


Telefon: 78 44 14 15
leif.p.christensen@midt.rm.dk

Alexandrina A. Grosen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 13
a.grosen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Kirurgi

Arbejdsområder:

 • Kræftpakker - Tværgående arbejdsområder
 • Sekretariatsbetjening -Driftsråd for mammaradiologi og kirurgi
 • Økonomi- & aktivitetsstyring

Christine Birket

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 10
christine.birket@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Ortopædkirurgi
 • Røntgen og Skanning

Arbejdsområder:

 • Tværgående radiologi
 • Udrednings og behandlingsret (UBR)
 • Privathospitaler
 • Kræftpakker
 • Økonomi- & aktivitetsstyring

Claus Møller Laustsen

Økonomi- og Plankonsulent 


Telefon: 78 44 14 08 
claulaus@rm.dk

Kontaktperson for: 

 • Center for Planlagt Kirurgi

Arbejdsområder:

 • DRG
 • Fordelingsregnskab 
 • Økonomi- & aktivitetsstyring 
 • Kommunal medfinansering
 • Sekretariatsbetjening - Organisatoriske fællesskaber, Elektiv kirurgi
 • Transformation/reduktion af amb. aktivitet 

Dorthe Ryberg

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 14 50
dortcr@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Røntgen og Skanning
 • Blodprøver og Biokemi
 • Fysiologi
 • Patologi
 • Forskningscenter Foulum
 • Regional Specialtandpleje

Arbejdsområder:

 • Legater
 • Bilpark, Midttransport, taxa og fragt
 • Afregning bedemænd
 • Mellemregional DRG-afregning
 • Administrativ håndtering af patienter uden dansk folkeregistreringsadresse
 • Foulum

Hanne Dalgaard

Chefkonsulent


Telefon: 78 44 14 04 
hangar@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Medicinsk Afdeling
 • Hjertesygdomme
 • Akutafdeling

Arbejdsområder:

 • Akutområdet
 • Specialeplanlægning
 • Beredskab
 • Økonomi- & aktivitetsstyring
 • Steno Diabets Center Aarhus

Helle Gjørtler Lauritzen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 12 
hellat@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Administrationen

Arbejdsområder:

 • Fagligt ansvarlig for regnskabsfunktionen
 • Forskningsområdet
 • Sagsbehandler ift. diverse drifts- og planlægningsopgaver
 • Patientkørsel
 • Produktivitetsmåling

Henriette Eriksen

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 14 41
hennis@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Akutafdelingen
 • Børn og Unge
 • Neurologi

Arbejdsområder:

 • Statusattester
 • Administrativ håndtering af patienter uden dansk folkeregistreringsadresse

Jonas Rafn Jensen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 14 
jonjen@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Hammel Neurocenter
 • Neurologi

Arbejdsområder:

 • Økonomi- og aktivitetsstyring
 • Kapacitetsplanlægning
 • Økonomisk analyse og rådgivning
 • Forskningsstatistik
 • Højt specialiseret funktioner

Katrine Gimm

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 05 
katgim@rm.dk

Kontaktperson for:

 

Arbejdsområder:

 • Økonomi- & aktivitetsstyring
 • Radiologi
 • Ny dyr medicin og behandlinger
 • Kvoteordning på Lab. området
 • Budgetansvar privathospitaler

Kenneth Flesborg Rasmussen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 06 
kenneth.flesborg.rasmussen@midt.rm.dk

 
Kontaktperson for:

 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Patologi
 • Fysiologi

Arbejdsområder:

 • Sagsbehandler vedr. medico-tekniske apparaturpuljer
 • Økonomi- og aktivitetsstyring

Kirsten Laursen

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 14 00 
kislur@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Medicinsk Afdeling
 • Hjertesygdomme

Arbejdsområder:

 • Mellemregional afregning
 • Administrativ håndtering af patienter uden dansk folkeregistreringsadresse
 • Administration af puljer til længerevarende kurser / efter- og videreuddannelse
 • Patientkørsel

Kristoffer Schmidt Busborg

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 7844 1438
kristoffer.busborg@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Covid-19 Test og Vaccinationscentre HE Midt 

Arbejdsområder:

 • Koordinerings- og planlægningsopgaver
 • Sekretariatsbetjening 
 • Økonomi og aktivitetsstyring

Lene Kallestrup Kristensen

Økonomikonsulent

Lene Kallestrup Møller.JPG
Telefon: 78 44 14 33 
Lene.Kristensen@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Operation og Intensiv
 • Diagnostisk Center
 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Sterilcentralen

Arbejdsområder: 

 • Bank 
 • Debitorfakturaer fra HR
 • Tolke
 • Regninger for Patienthotellet Viborg
 • Digitalisering
 • Oversigt over vikarer fra vikarbureau

Lisbeth Øgaard Jørgensen

Økonomikonsulent 


Telefon: 78 44 14 35 
lisjor@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Center for Planlagt Kirurgi
 • Ortopædkirurgi
 • Lægevagten
 • Administrationen
 • Covid-19 Test- & Vaccinationscentre HE Midt

Ansvarsområder:

 • Afstemning af statuskonti 
 • E-doc-superbruger
 • Elevvejleder
 • Kassefunktion og Mobilepay
 • Patientdeposita og Skifteretssager
 • Sekretær for Økonomi- og Planchef
 • Parkering RH Viborg
 • Kvalitetsnøgleperson for Økonomi og Plan

Lone Blåberg Sørensen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 40
lone.blaaberg.sorensen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Diagnostisk Center
 • Blodprøver og Biokemi

Arbejdsområder:

 • Privathospitaler
 • Udrednings- og behandlingsret (UBR)
 • Afvikling af udskudt aktivitet
 • DRG
 • Kommunal Medfinansiering

Martin Nørgaard Frederiksen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 37
marfre@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Operation og Intensiv
 • Børn og Unge
 • Regional Specialtandpleje

Ansvarsområder:

 • OP-koordinering
 • Sikkert OP Flow på HEM
 • Udefunktioner
 • Parkeringsforhold på RH Silkeborg
 • Økonomi- & aktivitetsstyring

Mette Holmkær Kiil

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 17 
mette.kiil@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Servicecentret
 • Byggeri & Projekt

Ansvarsområder:

 • Parkering
 • Byggeri og anlægsområdet
 • MidtLab
 • MidtTransport
 • Flytteudgifter
 • Økonomi- & aktivitetsstyring

Rikke Hjort Sørensen

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 20 11
rikke.hjorth.soerensen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Servicecentret
 • Boliger
 • Projektafdelingen
 • Tillidsmandsafsnittet

Ansvarsområder:

 • Telefoni/telefonbestilling
 • Anlægsprojekter
 • Projekter - Byggeri og Projekt
 • Husleje
 • Ejendomsskat
 • Afregning fællesområdet

Thorkil B. Mogensen

Vicekontorchef


Telefon: 78 44 14 03 
thomog@rm.dk

 

Arbejdsområder:

 • Budget og økonomisk styring for hospitalsenhed Midt
 • Økonomi- og aktivitetsopfølgning, og rapportering
 • Regionens elektroniske informationssystem
 • Økonomisk analyse
 • Flytteudgifter
 • Anlægsbudget

Tina Mikkelsen

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 14 30
tina.mikkelsen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Kirurgi

Arbejdsområder:

 • Hjælpemiddelområdet
 • Tolkebistand
 • Afregning af kurser - Medicinsk og Hjertesygdomme
 • Afregning af ilt
 • Bandagist
 • Dialysepatienter - afregning af el/vand
 • Momsafregning
 • Afregning af IV