Sundheds-It er en afdeling under Administrationen, der varetager en vifte af opgaver inden for anvendelse af sundheds it-systemer. Afdelingen indgår i tæt samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger samt andre hospitaler i regionen.

Den primære opgave for Sundheds-It er i øjeblikket at få konsolideret brugen af MidtEPJ på hospitalsenheden.

Sundheds-It beskæftiger sig i øvrigt med implementering af nye elektroniske løsninger, der har relevans for den kliniske hverdag.

For at sikre nærhed til klinikken er Sundheds-It repræsenteret med fysisk placering både på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg.