Om Akutafdelingen

Akutafdelingen består i Viborg af Hospitalsvisitationen, Skadestue, Akutafsnit 1 (20 modtage-senge) og Akutafsnit 2 (18 senge). Herudover har vi akutklinikker i Silkeborg og Skive.

Akutafdelingen har fokus på vores kerneydelse, som ligger hos den akutte patient. Formålet med akutkonceptet er at sikre, at modtagelsen, og den primære behandling af den akutte patient, foregår i et akut behandlingssystem baseret på høj kvalitet, sikkerhed og effektivitet, for at patienten og dennes pårørende kan føle sig ventet og velkommen, og at de oplever forløbet som et sammenhængende patientforløb.

Akut indlagte patienter

Henvisning til Akutafdelingen kan ske via praktiserende læger, Lægevagten, Præhospitalet eller andre sygehuse.

Som udgangspunkt bliver alle akutte patienter henvist til Akutafdelingen i Viborg. Alle patienter, som bliver indlagt via 112-kald, bliver bragt til Akutafdelingen i Viborg, med mindre en læge har vurderet andet.

Det er hospitalsvisitationen, der vurderer, hvilket hospital og afdeling patienten skal indlægges på. Det afhænger af patientens tilstand og symptomer, således at patienten kommer til den afdeling, som kan give den bedst mulige behandling.

Når patienten kommer til Akutafdelingen, bliver han/hun modtaget af særligt uddannet personale til akuthjælp. Patienten vil her blive undersøgt af en læge, og ud fra patientens tilstand og undersøgelsens resultater vil lægen beslutte om: 

  • der skal iværksættes akuthjælp her og nu,
  • patienten kan hjemsendes efter en eventuel behandling i Akutafsnit 1.
  • patienten skal overføres til akutafsnit 2 eller et andet sengeafsnit til yderligere observation eller undersøgelse.

Når der er skabt klarhed over patientens situation, - vil der blive taget stilling til, om patienten kan udskrives, eller om han/hun skal overføres til et sengeafsnit på én af hospitalets andre afdelinger.

Personalet i Akutafdelingen vil i samarbejde med patienten sørge for at informere de pårørende.

Skadestuebesøg

Der er døgnåbent i Skadestuen på Regionshospitalet Viborg.

Som patient skal man først kontakte sin egen praktiserende læge eller vagtlægen, som vurderer, om der er behov for at viderevisitere til behandling på skadestuen. 

Akutklinikker

Herudover har Akutafdelingen akutklinikker i

  • Skive Sundhedshus. Akutklinikken har åbent alle dage kl. 08:00 – 22:00.
  • Regionshospitalet i Silkeborg. Akutklinikken har døgnåbent.

Henvisning til akutklinikkerne laves af praktiserende læge eller vagtlægen.

Akutklinikkerne, der tager sig af behandling af mindre skader, er betjent af såkaldte behandlersygeplejersker. Der er mulighed for lægelig back-up.