Hvad forsker vi i? 

Med etableringen af akutafdelingerne opstod der et nyt og stort behov for forskningsbaseret viden om akutte patientforløb samt den fortsatte udvikling af disse patientforløb.

Vi forsker i forskellige emner, heriblandt:

  • Hospitalsbehandling i eget hjem (tværsektorielt patientforløb)
  • Karakteristika for den ældre akut indlagte patient
  • Den interne organisering af akutafdelingen og de akutte patientforløb
  • Hjemmeblodtransfusion (tværsektorielt patientforløb)
  • Utilsigtede hændelser

I vores forskning arbejder vi ofte tværfagligt og anvender forskellige videnskabelige metoder, både kvalitative og kvantitative.

Akutte patientforløb går ofte på tværs af afdelinger og sektorer, og for at sikre en høj kvalitet og sammenhæng i de forløb, vi tilbyder patienterne, samarbejder vi ofte på tværs i vores forskningsprojekter, både internt på hospitalet, men især tværsektorielt på tværs af hospital, kommuner, almen praksis og præhospitalet. Derudover samarbejder vi med flere forskningsinstitutioner, herunder Institut for Virksomhedsledelse, AU, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital, DEFACTUM (forsknings- og konsulenthus, RM) og Center for Almen Medicin, AAU.

Der kan findes mange praktiske oplysninger på hjemmesiden: Forskning i HE Midt 

Igangværende forskningsprojekter

Tidligere forskningsprojekter

Publikationer og artikler

Mundtlige præsentationer

Poster-præsentationer

Kvalitet og udvikling

Nyhedsarkiv