Når en i din omgangskreds bliver syg, er omsorg og besøg fra familie, nære venner og naboer vigtigt. Hvis den syge ønsker det, kan du spille en aktiv rolle under indlæggelsen. Hvordan gør du så det? Det kan måske være dig en hjælp at læse pjecen "Hej pårørende"

Ingen faste besøgstider

Telefontider

Håndhygiejne

Din mening betyder meget for os