Røntgen og Skanning i Viborg er afdelingens hovedafsnit. 

Afsnittet ligger placeret på samme niveau som hovedindgangen i forbindelse med "Trafikcentrum".