Orientering til praktiserende speciallæger om henvisninger.

Billeddiagnostiske (radiologiske) undersøgelser og behandlinger er belastende for patienterne, de er ressourcekrævende og de udgør en flaskehals i mange udrednings- og behandlingsforløb.
Formelt er det Røntgen og Skannings overlæger, der afgør om, hvornår og hvordan en given undersøgelse og/eller behandling gennemføres. I realiteten er det læger og øvrige personale i Røntgen og Skanning, der prioriterer mellem patienter henvist fra forskellige afdelinger. Derfor og for at optimere planlægning og gennemførelse af patientforløb, herunder også i billeddiagnostisk regi, er det nødvendigt, at henvisningsproceduren følges


Der henvises primært til
Henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser og/eller behandlinger i e-dok.

Metalskema til MR inkl. vejledning i udfyldelse (e-dok)