Røntgen og Skanning har faciliteter på Regionshospitalet Viborg og på Regionshospitalet Skive og står desuden for driften af Brystkræftscreening Viborg.

Røntgen og Skanning udførte i 2014 112.597 procedurer fordelt på konventionel røntgen, mammografi, angiografi, ultralyd-, CT- og MR-skanning samt interventioner (biopsi, drænage, stent-anlæggelser mv.) samt omkring 10.000 screeningsmammografier.

Røntgen og Skanning fungerer virtuelt og organisatorisk som én afdeling med røntgeninformationssystem (RIS), digital lagring af billeddiagnostiske undersøgelser (PACS) og digitalt diktat, selv om den består af fysisk adskilte afsnit.

Røntgen og Skanning-Viborg

er det største afsnit med alle undersøgelses- og behandlingstyper og med fuldt vagtberedskab hele døgnet alle døgn. Dette, afdelingens hovedafsnit, er en topmoderne billeddiagnostisk (radiologisk) afdeling med overvejende fastpladebaseret konventionel røntgen, all round gennemlysning med fastplade, angiografi-/intervention, 4 ultralydsskannere, 3 multislice-CT-skannere og 2 1,5 T MR-skannere.
Røntgen og Skanning Viborg er hovedansættelsessted for de fleste radiologer/læger, og uddannelsessted for kommende radiologiske speciallæger (hoveduddannelse og introduktion), radiografer og røntgensygeplejersker samt lægesekretærer.

Røntgen og Skanning Viborg er desuden systemansvarlig og –udvikler for RIS-PACS i det tidligere Viborg Amt, altså også Sygehus Thy-Mors, der nu er en del af Region Nordjylland.
Herudover står BDA for driften af Mammografiscreeningsklinikken i Viborg, som er koblet op på Århus RIS/PACS. Klinikken producerede ca. 10.000 mammografier i 2014.

Brystklinikken - Røntgen og Skanning (Viborg)

Den kliniske mammografifunktion (røntgenundersøgelse og ultralydsskanning af bryst samt eventuelt biopsitagning) er sammen med Mammakirurgisk Ambulatorium samlet i én fysisk enhed, Brystklinikken, der er placeret i Viborg på samme etage som Røntgen og Skanning Viborg. Her er der et tæt samarbejde imellem radiologer, kirurger, onkologer og patologer omkring patienter henvist på mistanke om/med brystkræft.

Brystklinikken - Røntgen og Skanning er grundlaget for den ene af de fem mammografiscreeningsklinikkers placering på Toldbodgade i Viborg, tæt på hospitalet.
Screeningsklinikken fungerer i et tæt samarbejde med Brystklinikken, som er ansvarlig for oplæring og kvalitetskontrol. 

Røntgen og Skanning Skive

Foretager konventionelle røntgenoptagelser, ultralyd-undersøgelser og CT-skanninger på patienter henvist fra praktiserende læger, speciallæger og læger fra alle sygehusafdelinger og ambulatorier i regionen.

Vi har åbent alle dage året rundt fra kl. 8.00 til kl. 22.00 for akutte patienter.

Patienter henvist af egen læge til åbent ambulatorium - se åbningstider for dette.

Røntgen og Skanning i Skive fungerer i dagtiden med radiolog, radiografer/røntgen-sygeplejersker og lægesekretærer. I aftentiden er der vagtberedskab fra kl. 18.00 til kl. 22.00 af radiograf/røntgen-sygeplejerske og teleradiologisk kontakt/bistand fra Røntgen og Skanning Viborg.

Fra kl. 8.00 til kl. 22.00 servicerer vi endvidere akutklinikken og lægevagten (kl. 16.00 til 22.00).