Missionen

Den fælles opgave

Alle ansatte i BDA, har en fælles opgave.  Den enkelte medvirker til den bedst mulige service, hvor kvalitet og brug af ressourcer anvendes og kommer til udtryk kvalificeret og effektivt.

Værdierne

Det fælles grundlag

Dialog – Respekt – Åbenhed – Tillid
- At vi er aktivt lyttende, opmærksomme og forstående

Dygtighed – Ansvarlighed
- At vi er engagerede og nytænkende
   med fokus på kvalitet og høj faglighed

Dristighed
- At vi er risikovillige og tager ansvar

Anerkendelse
- at vi er positive og accepterer hinandens forskelligheder

Visionen

Den fælles ambition

Vision for Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive

- BDA bygger på relevante faglige
   og anerkendende metoder.
- BDA er kendt for at yde service af høj kvalitet.
- Vi giver gennem ansvarlighed, dygtighed og
   fleksibilitet plads for hinandens forskelligheder.