Nyhed


Akut syge børn og unge flyttede i slutningen af 2019 ind i det nye akutcenter på RH Viborg.

Modtagelsen af akut syge børn og unge på HE Midt foregår derfor i dag i det nye akutcenter.

Her står børnelæger og børnesygeplejersker klar til at modtage dem i nye moderne rammer og til at sikre den bedst mulige pleje og behandling.

Fremover benyttes indgang B.Hospitalsklovne

Astmanaut.dk

Prøv vores Doktor-spil

Kontaktoplysninger til Børn og Unge

 

Børn og Unge Klinik – Børn og Unge
Regionshospitalet Viborg
Hospitalsenhed Midt

Indgang C, Blå trappe/elevator, Etage 6
Banevejen 7C, 8800 Viborg

 

Sekretariatet:
Tlf. 7844 5410 (man-fre 9-15)

Fax 7844 5409

Mail boernogunge@midt.rm.dk*

Ændring af tid i klinikken (ambulatoriet):
Tlf. 7844 5420 (man-fre 8-10 og 12-14)

Afdelingsledelsen

Konstitueret ledende overlæge  
Josefine Gradman 
Tlf. 7844 5439
josefine.gradman@midt.rm.dk*

Oversygeplejerske 
Maria Brinck Krog 
Tlf. 7844 5402 
Maria.Brinck.Krog@midt.rm.dk*

*Husk sikker e-mail hvis du vil sende personfølsømme oplysninger.