Børn og Unge har altid et eller flere forskningsprojekter og kvalitetsudviklingsprojekter i gang. Der er fokus på arbejdsbaseret, autentisk læring og på forbedring af patientforløb, behandling og pleje af det syge barn eller den unge og familien.

Afdelingen har et kvalitetsudvalg, som bl.a. arbejder med at sikre den nyeste viden fra f.eks. kliniske retningslinjer og anbefalinger er implementeret i afdelingen. Således stiler vi efter høj kvaliteten af den udførte pleje og behandling med fokus på patientsikkerhed.


Aktuelle projekter

Læring af diagnoser med videocases

Hvad kan vi lære af de ændrede arbejdsgange under Corona-perioden?

LKT Børnediabetes (nationalt kvalitetsprojekt)

God forstuegang giver effektiv stuegang

Tavshedspligt på en Børn- og Ungeafdeling

Senest afsluttede projekter

Patientfortællinger til brug i konsultationer ved behandling af overvægt hos børn og unge


Kontakt til udviklings- og forskningsansvarlige i Børn og Unge

Thomas Balslev

MHPE, Ph.D.
Overlæge, prægraduat og postgraduat klinisk lektor

Børn og Unge
Regionshospitalet Viborg
Hospitalsenhed Midt

Mail: thomas.balslev@midt.rm.dk

Marianne Eg

DSC_6350_ Marianne Eg hjemmeside.jpg

MScN, Ph.d. 
Forskningssygeplejerske

Børn og Unge
Regionshospitalet Viborg  
Hospitalsenhed Midt

Mail: marianne.eg@midt.rm.dk