Siden er under udarbejdelse

På Børn og Unge er følgende projekter igang i øjeblikket.

Specifik sygdomsrelaterede projekter:

Fødemiddelallergi
Børn og Unge afdelingen har højt specialiseret funktion indenfor fødemiddelallergi. Der foregår forskning i samarbejde med Odense Universitets hospital.

Vurdering af bevægeindskrænkning over håndleddet hos børn med cerebral parese
Bevægeindskrænkningen over håndleddet hos børn med cerebral parese er nedsat, delvis på grund af spasticitet, delvis på grund af stivhed over leddet. Traditionelt har man forsøgt at skelne mellem henholdsvis spasticitet og stivhed ved almindelig klinisk undersøgelse ved fysioterapeut eller læge. Vi ved imidlertid, at denne vurdering kan være behæftet med usikkerhed. Derfor undersøger vi, om en ny metode kan anvendes til at vurdere bevægeindskrænkningen. Resultatet kan få betydning for behandlingen fremadrettet.

Lillehjerneprojektet
Undersøgelse af adfærdsmæssige, sproglige og kognitive problemer ved akut påvirkning af lillehjernen. 
I sjældne tilfælde forekommer akut påvirkning af lillehjernen efter infektionssygdomme. Denne viser sig ved motoriske symptomer. Vi undersøger i samarbejde med Hammel Neurocenter, om denne tilstand også påvirker sproglige, kognitive og adfærdsmæssige funktioner hos børn.

Sundhed på tværs - for tidligt fødte børn
Projektet er et samarbejde mellem afsnit for Kvindesygdomme og fødsler, Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte, på Regionshospitalet Viborg og Sundhedsplejen i Viborg Kommune. Projektets formål er at styrke overgangen mellem hospital og hjem for moderat for tidligt fødte børn og deres forældre.

Tidligt Hjemmeophold
Børn og Unge deltager i et ph.d.-projekt med telemedicin i forbindelse med tidligt hjemmeophold (udskrivelse) hos for tidligt fødte børn.

Familiebaseret overvægtsbehandling
På HEM udføres såvel fedmekirurgi hos voksne, som overvægtsbehandling til børn og unge. Et Ph.d.-projekt om betydningsfulde faktorer for opnåelse af vægttab hos børn og unge blev forsvaret i 2016. Der udarbejdes et nyt projekt i samarbejde med medicinsk, kirurgisk og klinisk fysiologisk afdeling. Projektet inkluderer et behandlingstilbud, hvor familiemedlemmer til gastric bypass patienter involveres langt mere end hidtil.

Mistanke om bivirkninger til vaccination med humant papilloma-virus (HPV)
En forskergruppe er i færd med at kortlægge symptomer og endelige diagnoser for unge, henvist på mistanke om bivirkninger til vaccination mod HPV.

 

Projekter med fokus på uddannelse og organisering:

Dét dér har jeg set før, det må være…
Vores medicinstuderende og uddannelsessøgende læger skal lære at stille diagnoser før de starter behandling. Vi træner derfor diagnosestilling vha. video optagelser, som børn og familier har givet tilladelse til at bruge til undervisning. Læringsmetoden er særlig vigtig, hvor indlæggelsestiden er kort og vores uddannelsessøgende læger ikke når at møde patienterne. Der er samarbejde med Aarhus Universitet og Maastricht Universitet, Holland.

God forstuegang giver effektiv stuegang
Vi har udviklet en model, hvor en speciallæge og en erfaren sygeplejerske koordinerer forstuegangen. På den måde klædes de yngre læger på, så de kan gå stuegangen effektivt, samtidigt med at de lærer mest muligt. De kan tilkalde assistance fra speciallægen, når der er behov.

Effektiv udnyttelse af mødetid
Vi har struktureret vores morgenkonference, så tiden bruges bedst muligt til gavn for patienterne. Aktuelle cases afrapporteres mundtligt og skriftligt og med billeder. Vi udvikler hele tiden metoden, så læring, patientsikkerhed og behandling bliver så god som mulig. Der er et samarbejde med universitetshospitalet i Århus og Maastricht Universitet, Holland.

Aha – det er derfor man gør det sådan!
De medicinstuderende og sygeplejestuderende går fælles stuegang på udvalgte patienter – og hver gang under supervision.

 

E-health

Spil DOKTOR før du kommer på hospitalet
Vi har udviklet et spil til 3 – 6 årige for at forberede børn og deres forældre på hvad der skal ske når de kommer til undersøgelser på børneafdelingen. Med spillet kan børn på forhånd lege sig igennem blodprøver, priktest og røntgenbilleder, for at give et tryggere møde med sundhedsvæsnet. "Doktor" kan hentes gratis i App Store og på Google Play.
Spillet er udviklet i samarbejde med firmaet: Level Rewind Games. Trygfonden har doneret penge.

Astmanaut skal øge viden om astma
Et animationsprojekt, hvor der i samarbejde med Viborg kommune og Won Won, er udviklet et koncept til familier med et barn med astma.
Astmanaut består af en kort animationsfilm om astma, som via mail let kan deles med alle barnets kontakter. Dertil kommer en astma-mappe med informationsmaterialer, der bliver udleveret til børnene hos den praktiserende læge eller på hospitalet, en astma-taske til medicin og et astma-kort med barnets medicinske behandlingsplan. Det hele bindes sammen af en hjemmeside, hvor voksne kan få gode råd og hjælp til at dele information om astma; www.astmanaut.dk

Når du skal bedøves
Børn og Unge afsnit har udarbejdet en film til brug af forberedelse af børn, som skal bedøves.
Mennesker i uniformer, underlige instrumenter og ikke mindst nåle! Der er meget at forholde sig til, når man som barn skal bedøves på hospitalet før en operation eller undersøgelse. Det kan føles utrygt og skræmmende for børnene, især hvis de ikke ved, hvad de kan forvente. 
Filmen "Til dig, der skal bedøves" skal forberede børn på, hvad der skal foregå, når de skal bedøves, så de bliver tryggere og bedre kan mestre situationen. Filmen er produceret på Regionshospitalet Viborg med medarbejdere i alle roller og otte-årige Frida i hovedrollen

Patientfortællinger til brug i konsultationer ved behandling af overvægt hos børn og unge
Ros-teamet, som arbejder med børn og unge med overvægt har udarbejdet videoklip med fortællinger fra hverdagen om hvordan det er at deltage i vægttabsbehandlingen. Patientfortællingerne bruges i forbindelse med konsultationer, hvor andre familier kan have glæde af erfaringer og gode råd fra familier, som har deltaget i behandlingen.

  

Kontakt til udviklings- og forskningsansvarlige i Børn og Unge

 

Thomas Balslev
MHPE, Ph.D.
Overlæge, prægraduat og postgraduat klinisk lektor
Børn og Unge
Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt
Heibergs alle 4, 8800 Viborg

 

Mail: thomas.balslev@midt.rm.dk

Marianne Eg
MScN, Ph.d. 
Forskningssygeplejerske
Børn og Unge
Center for Forskning i Klinisk Sygepleje
Regionshospitalet Viborg  
Hospitalsenhed Midt
Heibergs alle 4, 8800 Viborg

Mail: marianne.eg@midt.rm.dk