Børn og Unge behandler børn fra fødslen til 18 år. 

Børn og Unge er "adresseafdeling" for børn med kirurgiske sygdomme. Det betyder, at børnene indlægges på Børn og Unges sengeafsnit, men udredes og behandles af lægerne på enten organkirurgisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling. Enkelte børn fra regionens tandklinik indlægges på samme vilkår hos os. 

Børn og Unge samarbejder med alle de øvrige hospitalsafdelinger i regionen ligesom der er en tæt kontakt til regionens praktiserende læger, relevante praktiserende speciallæger, børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Søndersøparken samt kommuner og med regionens forvaltning.

Det medicinske børneområde er således meget bredt og dækker alt fra meget for tidligt fødte børn til børn med infektionssygdomme og akutte og kroniske sygdomme af enhver art. Enkelte sygdomme undersøges primært her, men viderehenvises til en af landets såkaldte landsdelsafdelinger hyppigst i Århus, Ålborg, Odense eller København. Det drejer sig i hovedsagen om børn med kræft- og hjertesygdomme samt enkelte børn med sjældne medfødte lidelser og misdannelser.

Barnet i centrum - en grundlæggende værdi i børneafdelingen

Afdelingsledelsen

Ledende overlæge: Stillingen er vakant

 

 

 

 

Oversygeplejerske: Stillingen er vakant

 

Praktiske oplysninger 

Specialister i Børn og Unge 

Fysio- og ergoterapeuter

Diætist