Største delprojekt i kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg er et nyt akutcenter, der bygges til det eksisterende hospital.

Det 25.500 kvadratmeter store akutcenter rummer blandt andet ny akutafdeling. Her får alle akutte patienter én fælles indgang til hurtig udredning og en behandlingsplan inden for fire timer; uanset om de kommer selv, med ambulance eller på sigt lander på hospitalets tag i lægehelikopter.

Akutcentret rummer desuden en udvidet operationsafdeling og faciliteter til dagkirurgi, ny skopi-klinik og nye lokaler til røntgen og skanning, ligesom der indrettes nye sengeafsnit med ensengsstuer med eget bad og toilet.
Med det nye akutcenter får Regionshospitalet Viborg samtidig ny hovedindgang med reception i foyeren. Derudover bliver der plads til et nyt auditorium til 200 personer, ny butik og en café til patienter og besøgende.

De nye rammer sikrer bedre vilkår for både patienter og personale. Eksempelvis bliver det nemmere for patienterne at finde frem til rette sted, og hospitalets funktioner placeres optimalt i forhold til daglige arbejdsgange og tværfagligt samarbejde.

Samtidigt giver enestuerne på de nye sengeafsnit mulighed for dialog og fortrolighed mellem læge og patient, ligesom der bliver bedre plads til pårørende.

Det nye akutcenter skal stå klar til første patient medio 2019.

Video: Dronefilm fra byggepladsen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Video: Arkitekternes visualisering af det nye akutcenter