Intensiv er et højteknologisk afsnit, der varetager plejen og behandlingen af svært kritisk syge patienter. Patienterne kommer fra medicinsk eller kirurgisk afdeling med behov for speciel observation, pleje og behandling. Der kan i dagtiden komme akutte patienter direkte på afdelingen. Patienterne kan være akut syge pga. eks. allergi eller forgiftning. Nogle sygdomme kræver meget specialiseret behandling - eksempelvis dialysebehandling - og disse patienter vil derfor blive overflyttet til specialafdelinger på andre hospitaler.

Patientbehandlingen planlægges i et samarbejde mellem Intensive læger og lægerne fra patientens stamafdeling. Sygeplejen varetages af sygeplejersker med viden om såvel neurorehabilitering, som pleje af kritisk syge. En stor del af sygeplejerskerne er specialuddannede intensivsygeplejersker. Teamet omkring patienterne består desuden af  fysio- og ergoterapeuter, serviceassistenter, sekretærer, bioanalytikere og røntgenpersonale.

Intensiv rummer også NISA patienterne, afdelingen er et Neuro Intensivt Step Down Afsnit. NISA patienterne kommer fra de neurokirurgiske intensive afdelinger i hele Danmark, og er visiteret til Hammel Neurocenter.

Mette Hoff

Afdelingssygeplejerske

Kontakt Intensiv


telefon  78 41 66 52
  78 41 66 53 

Telefontid: kl. 9.00 - 14.00


AdresseFalkevej 1A
8600 Silkeborg

Parkering P4
Indgang til Intensiv via gangbro fra P-huset


 Send sikker mail til Center for Planlagt Kirurgi 

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med nemID)