Ortopædkirurgisk Fysioterapi er en afdeling, der arbejder på tværs af Center for Planlagt Kirurgis afdelinger, afsnit og specialer.

Vi yder undersøgelse, behandling, vurdering og diagnosticering samt genoptræning af høj faglig kvalitet til indlagte og ambulante patienter, og i samspil med vores samarbejdspartnere bidrager vi til velkoordinerede forløb, som skaber værdi for vores patienter.

Vi er 20 fysioterapeuter, en sekretær, en serviceassistent, en udviklingsfysioterapeut, en souschef og en overfysioterapeut.

Arbejdsområder

Efteruddannelse for vores medarbejdere

Uddannelsessted

Forskning og udvikling

Samarbejde med kommuner