Igangværende forskning

 

Vores forskning er delt ind i tre strategiske forskningsområder

Digital kommunikation

Vi forsker i digitale sundhedsløsninger, som bidrager til et mere sammenhængende forløb igennem bedre kommunikation.

Smertebehandling og -håndtering

Vi forsker i smertebehandling i relation til operationsforløb med særlig fokus på regional blokader for at forbedre oplevelsen for, og behandlingen af, patienter. Dertil forsker vi også i håndteringen af  komplekse smerte problematikker.

Rehabilitering

Vi forsker i rehabilitering, udredning, behandling og genoptræning med henblik på, at patienter med helbredsbetinget funktionsevnetab får en meningsfuld og selvstændig hverdag. Essentielt for dette er en biopsykosocial tilgang til det hele menneske.

Øvrige projekter

Vi forsker også i andre områder, der bidrager til innovative og forskningsbaserede forløb af høj kvalitet.