Igangværende forskning

Ortopædi

Smerte

Sundheds-kompetence

Anæstesi og intensiv

Innovation

Det Forskningsansvarlige Team

Karen Schmøkel

 

 

 

 

 

 

 

Leder af Forskningsenheden  

Cand.cur.

Ansvarsområder: 

Overblik over forskningsressourcerne i Forskningsenheden for at kunne afsætte de nødvendige ressourcer til gennemførelse af forskningsprojekterne.

Prioritering af arbejdsopgaver for medarbejderne samt økonomiske og forskningsmæssige prioriteringer i samarbejde med Centerledelsen.

Understøttelse af samarbejdet mellem klinikken og Forskningsenheden samt repræsentere Forskningsenheden og det forskningsansvarlige team i afsnitsledergruppen.

karen.schmokel@rm.dk
+ 45 784 16029

 

Lone Ramer Mikkelsen

 

 

 

 

 

  

 

 

Forskningsansvarlig fysioterapeut

Lektor, cand.scient.san, ph.d.

Kompetencer:

- Kvantitative metoder
- Systematisk review &  metaanalyser

- Rehabilitering
- Fysioterapi i forbindelse med ortopædkirurgi 

lonemike@rm.dk 
+45 784 17613  

Lones CV

Jens Kjærgaard Rolighed Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig anæstesiologisk overlæge

Lektor, ph.d. 

Kompetencer:

- Kvantitativ metoder
- Organ og cellulær forskning
- Blokforskning

jenslase@rm.dk

Jens' CV

Camilla Blach Rossen

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig sygeplejerske

Cand.cur, ph.d.

Kompetencer:

- Kvalitative metoder
- Patientforløb
- Kommunikation
- Patient/sundheds-personalet interaktion
- Organisatoriske processer

caross@rm.dk 

+ 45 784 16021

Camillas CV

Mette Terp Høybye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forskningsansvarlig antropolog

Lektor, ph.d. 

Kompetencer:
 

- Antropologisk metode 
- Sundhedsteknologi
- Vidensdannelse og vurderinger i klinisk praksis
- Sociale relationer og interaktioner
- Beslutningstagning i klinisk praksis
- Etik


methoy@rm.dk
+ 45 784 16004 

Mettes CV

 

Brian Elmengaard

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig ortopædkirurgisk overlæge

Klinisk lektor, ph.d.

 

briaelme@rm.dk

Brians CV