Igangværende forskning

Ortopædi

Smerte

Sundheds-kompetence

Anæstesi og intensiv

Innovation

Det Forskningsansvarlige Team

Karen Schmøkel

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder af Forskningsenheden
Cand.cur.

Ansvarsområder: 

Overblik over forskningsressourcerne i Forskningsenheden for at kunne afsætte de nødvendige ressourcer til gennemførelse af forskningsprojekterne.

Prioritering af arbejdsopgaver for medarbejderne samt økonomiske og forskningsmæssige prioriteringer i samarbejde med Centerledelsen.

Understøttelse af samarbejdet mellem klinikken og Forskningsenheden samt repræsentere Forskningsenheden og det forskningsansvarlige team i afsnitsledergruppen.

karen.schmokel@rm.dk
+ 45 784 16029

Lone Ramer Mikkelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig fysioterapeut (orlov)
Lektor, cand.scient.san, ph.d.

Kompetencer:

 • Kvantitative metoder
 • Systematisk review &  metaanalyser
 • Rehabilitering
 • Fysioterapi i forbindelse med ortopædkirurgi 

lonemike@rm.dk 
+45 784 17613  

Lones CV

Jens Kjærgaard Rolighed Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig anæstesiologisk overlæge
Lektor, ph.d. 

Kompetencer:

 • Kvantitativ metoder
 • Organ og cellulær forskning
 • Blokforskning

jenslase@rm.dk

Jens' CV

Camilla Blach Rossen

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig sygeplejerske
Cand.cur, ph.d.

Kompetencer:

 • Kvalitative metoder
 • Patientforløb
 • Kommunikation
 • Patient/sundheds-personalet interaktion
 • Organisatoriske processer

+ 45 784 16021

Camillas CV

Mette Terp Høybye

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig antropolog
Lektor, ph.d. 

Kompetencer:

 • Antropologisk metode 
 • Sundhedsteknologi
 • Vidensdannelse og vurderinger i klinisk praksis
 • Sociale relationer og interaktioner
 • Beslutningstagning i klinisk praksis
 • Etik

methoy@rm.dk
+ 45 784 16004 

Mettes CV

Brian Elmengaard

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig ortopædkirurgisk overlæge
Klinisk lektor, ph.d.

 

briaelme@rm.dk

Brians CV