Innovation - fra den gode idé til implementering og forankring

 

Forskningsenhedens innovationsteam arbejder med udgangspunkt i den eksisterende innovationsstrategi (Strategi for innovation og forskning i Center for Planlagt Kirurgi, RSI, HE Midt, 2016-2018).

Dette betyder overordnet, at innovationsteamet arbejder interdisciplinært og altid med øje for at skabe værdi for både patienter og organisation indenfor de elektive kirurgiske patientforløb. 

Innovationsteamets fremmeste funktion er at understøtte og inspirere innovativ og udviklende praksis i klinikken og forskning i CPK.

Dette gøres gennem en konsulterende funktion, hvor innovationsteamets medlemmer stiller kompetencer til rådighed til at indgå i udviklings- og innovationsarbejde i CPK med sparring og supervision.

Medlemmer af innovationsteamet vil kunne bidrage med:

  • Inspiration til udviklings- og innovations-projekter i klinikken
  • Inspiration til forskningsprojekter, hvor innovative metoder kan kvalificere projektet
  • Rådgivning om innovation og innovationsprocesser som element i konkrete projekter
  • Sparring på problemstillinger og overvejelser, der opstår i eksisterende indsatser og projekter i klinikken og i forskning, hvor innovative processer og løsninger kan bidrage.
  • Inspiration og assistance til teoretisk og metodisk forankring af projekter i innovationslitteraturen og eksisterende viden.
  • Moderation af idegenerering og diskussion af problemstillinger frem mod design af innovationsprojekt.
  • Facilitering af vidensudveksling mellem praktikere og forskere med henblik på at understøtte og fordre innovation.

Innovationsteamets arbejde er teoretisk forankret i viden om innovation. Dette sker med afsæt i den cirkulære bevægelse mellem behovsafdækning, udvikling og implementering (af koncepter, processer eller andet), som beskrevet i innovationsstrategien.

Klinikere og forskere kan frit kontakte innovationsteamets medlemmer med henblik på sparring på konkrete udviklingsideer og forløb. Kontakt en af vores dygtige forskere i Innovationsteamet eller skriv til os på he.midt.innovation.cpk@rm.dk

Mette Terp Høybye

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig antropolog, lektor, ph.d. 
E-mail methoey@rm.dk
Tlf. +45 784 16004

Camilla Blach Rossen

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansvarlig sygeplejerske, cand.cur., ph.d.
E-mail caross@rm.dk
Tlf. +45 784 16021