I Center for Planlagt Kirurgi vil vi være patienternes foretrukne valg og anerkendt for sammenhængende og fremragende patientforløb. Derfor arbejder kvalitets- og udviklingsteamet sammen med centerets øvrige medarbejder og patienterne på at udvikle og forbedre patienternes samlede forløb, herunder behandling, pleje og rehabilitering.

Vi er et dynamisk og nytænkende team med særligt fokus på det tværfaglige samarbejde omkring og sammen med patienten. Vi ser, at teamets kerneopgave er at forene kvalitet, innovation og forskning til udvikling af de bedst tænkelige patientforløb.  

Teamet har kompetencer, som supplerer hinanden indenfor:

  • Projektledelse
  • Udviklingsprojekter
  • Faglig sparring for klinikken
  • Kvalitet
  • Brugerinddragelse
  • Patientsikkerhed
  • Udvikling af kliniske retningslinjer
  • Tværfaglig dokumentation i den elektroniske patientjournal
  • Medindflydelse på den regionale sundhedsfaglige udvikling i Region Midtjylland

Kontakt teamet for mere information:

Birgitte Skovgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinisk sygeplejespecialist, projektleder, MLP, VU (orlov)

E-mail: bibras@rm.dk
Telf.: +45 784 16442  

Anne-Louise Degn Wivelsted

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san.
E-mail anneljen@rm.dk
Telf.: +45 784 16007

Line Borreskov Dahl

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san.

E-mail: liedhl@rm.dk
Telf.: +45 784 16023

Henriette Djurhuus Appelt

 

 


Udviklingssygeplejerske, sundhedsfaglig diplomuddannelse, MIL

E-mail: henrappe@rm.dk
Telf.: +45 7841 6168