Offentliggjort ny NKR for forebyggelse af trygsår udviklet af Center for Planlagt Kirurgi

Birgitte Skovgaard, klinisk sygeplejespecialist er hovedforfatter på den netop offentliggjort national klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos voksne over 18. Formålet med retningslinjen er at sikre ensartet behandling af høj faglig kvalitet. I 2018 støttede Sundhedsstyrelsen udviklingen af retningslinjen med 456.480 kr. Birgitte er projektleder og fagkonsulent på retningslinjen, som kan læses her.

Øvrige forfattere: Dalsgaard LT, Hampton J, Nørbøge L, Jelnes R, Sørensen CLM, Melby BØ, Fremmelevholm A, Dreie H, Gram-Hansen J, Illum MB, Pedersen PU.

 

Virker genoptræning efter Total Hoftealloplastik? Nyt ph.d.-projekt i Center for Planlagt Kirurgi

Den 1. september 2020 starter Merete Nørgaard Madsen, fysioterapeut sit ph.d.-projekt ”Virker genoptræning efter Total Hoftealloplastik?”. I projektet tager Merete udgangspunkt i spørgsmålet, om tidligt iværksat genoptræning efter Total Hoftealloplastik har den forventede positive effekt på patienternes resultat, eller om såvel patienter som sundhedsvæsenet bruger både menneskelige og økonomiske ressourcer på virkningsløse indsatser. Projektets resultater forventes at bidrage til at optimere det postoperative forløb efter Total Hoftealloplastik. Projektet er et 3,5 årligt projekt, og er støttet af Gigtforeningen, Danske Fysioterapeuters Fond, Graduate School of Health, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Frimodt-Heineke Fonden.  

Vejledergruppen består af lektor Lone Ramer Mikkelsen, ph.d., fysioterapeut, professor Thomas Quaade Bandholm, fysioterapeut, forskningsleder ved PMR-C, Hvidovre Hospital, professor Kjeld Søballe, Ortopædkirurgisk Forskning, Aarhus Universitetshospital samt professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, antropolog, Statens Institut for Sundhed.

 

Planlagt rygkirurgi under en pandemi - Covid-19’s konsekvens for patienter planlagt til lænderygkirurgi i Danmark.

Simon Toftgaard Skov, afdelingslæge, ph.d. er medinitiativtager til et nyt multicenterstudie, der skal undersøge de kort- og langsigte konsekvensen af den nationale nedlukning af planlagt kirurgi i Danmark i forbindelse med Covid-19 pandemien. Det er første gang i nyere tid, at planlagt kirurgi udsættes i så stort omfang.

Studiet undersøger en række parametre omhandlende patienternes almentilstand: sker der en forringelse under den forlængede ventetid til operation, i hvor høj grad får patienterne gavn af operationen samt om udbyttet af operationen er sammenligneligt med det, der normalt opnås ved den slags operationer. Ligeledes undersøges sygemelding, tilbagevenden til arbejde eller manglende tilbagevenden til arbejde og hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser, det kan have.
Studiet skal udover belyse konsekvenserne for den enkelte patient og samfundet også bidrage med viden til, hvorledes man skal håndtere og eventuelt prioritere i situationer, som kræver nedlukning af planlagt kirurgi.

Andreas Kiilerich Andresen, afdelingslæge, ph.d. studerende ved Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt er ligeledes medinitiativtager, og studiet udgår fra begge sygehuse.

Der er etableret et samarbejde med deltagelse af yderligere to af landets store centre indenfor planlagt kirurgi i lænderyggen. Studiet kommer dermed til at indbefatte en stor del af landets samlede planlagte rygkirurgiske patienter, som er påvirket af den aktuelle situation. På indeværende tidspunkt anslås studiet at komme til at indbefatte 250-300 patienter.

 

Årlige kongres i Dansk Ortopædisk Selskab, oktober 2019 i Vejle

Fem forskere fra Center for Planlagt Kirurgi deltager på den årlige kongres i Dansk Ortopædisk Selskab, der foregår den 23.-25. oktober 2019 i Vejle.

Laura Houstrup Therkelsen, forskningsårsstuderende præsenterer oplægget "Is percutaneous needle fasciotomy a safe treatment for Dupuytren contracture? An observational study on 3,365 treated fingers in 2,280 patients". Præsentationen er udtaget til YODA’s Ungdomsforskerpris – YODA Best Paper.
Forfattere: Therkelsen LH, Skov ST, Laursen M, Lange J.

Lektor Lone Ramer Mikkelsen, forskningsansvarlige fysioterapeut, ph.d. præsenterer oplægget "Effectiveness of supervised resistance training for patients with hip osteoarthritis on patient-reported function, hip-related pain, health-related quality of life and performance-based function; a systematic review and meta-analysis".
Forfattere: Hansen S, Mikkelsen LR, Overgaard S, Mechlenburg I.

Merete Nørgaard Madsen, projektfysioterapeut deltager ligeledes på kongressen med posteren "Evaluation of Extended Scope Physiotherapists In An Orthopedic Outpatient Shoulder Clinic". Posteren er inklusiv et mundtligt oplæg.
Forfattere: Madsen MN, Kirkegaard ML, Klebe TM, Linnebjerg CL, Due SJ, Villumsen SMR, Trøstrup J, Birk HO, Mikkelsen LR.

Brian Elmengaard, overlæge, skulderkirurgi, ph.d. var præsenteret på oplægget "Intermittent Systemic Hypoxic Therapy as Adjuvant Treatment in Rotator Cuff Reinsertion in Rats".
Forfattere: Larsen M, Elmengaard B, Bergholt N, Pedersen M, Foldager C.

Line Borreskov Dahl, klinisk sygeplejespecialist var repræsenteret på posteren "Predictive value of ultrasound guided intraarticular injection with local anesthesia and glucocoricosteroid before hip arthroscopy for Femoro-Acetabular Impingement Syndrome (FAIS)".
Forfattere: Dippmann C, Johansen F, Dahl LB, Krogsgaard M.

 

The Society for Back Pain Research (SBPR), september 2019 i Sheffield

Maja Husted, projektfysioterapeut er udvalgt til at præsentere sin poster med mundtlig oplæg på årets The Society for Back Pain Research. Mødet  foregår den 5.-6. september 2019 i Sheffield, England. Poster har titlen "Adherence to key domains in low back pain clinical guidelines: a cross-sectional study of Danish physiotherapists working in private clinics and public healthcare centres".
Forfattere: Husted M, Rossen CR, Jensen TS, Mikkelsen LR, Rolving N

 

Ph.d.-forsvar inden for nerveblokade

Niels Dalgaard Nielsen, læge forsvarer sin ph.d.-afhandling Peripheral Nerve Blocks for Analgesia after Elective Total Hip Arthroplasty fredag den 28. juni 2019 kl. 14.00. Forsvaret foregår på Aarhus Universitetshospital i Auditorium B, Indgang G6, Aarhus N.
Vejledere: Lektor Thomas Fichtner Bendtsen, overlæge, ph.d., Prof. Kjeld Søballe, overlæge, dr.med., klinisk lektor Erik Morre Pedersen, overlæge, dr.med. og lektor Jens Rolighed Larsen, forskningsansvarlig overlæge, ph.d.

 

20th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) d. 5.-7. juni 2019 i Lissabon

Merete Nørgaard Madsen, projektfysioterapeut og Laura Houstrup Therkelsen, forskningsårsstuderende præsenterer på årets EFORT kongres, som foregår i disse dage. Udover de to mundtlig oplæg, præsenterer Carsten Holm, overlæge, Merete Lebeck Holm, udviklingssygeplejerske og Inger Markussen Gryet, udviklingssygeplejerske hver sin poster.

Titlen på Merete Nørgaard Madsens præsentation er: "Evaluation of extended scope physiotherapists in an orthopedic outpatient shoulder clinic". Forfattere: Madsen MN, Kirkegaard ML, Klebe TM, Linnebjerg CL, Villumsen SMR, Due SJ, Trøstrup T, Birk HA, Mikkelsen LR.

Titlen på Laura Houstrup Therkelsen præsentation er: "Percutaneous Needle Fasciotomy Is A Safe Treatment-Modality For Dupuytren Contracture". Forfattere: Therkelsen LH, Skov ST, Laursen M, Lange J.

Carsten Holm præsenterer posteren: "Predictors of pain early after fast-track total knee replacement: preliminary results from the Silkeborg knee replacement study (siks)". Forfattere: Garval M, Skou ST, Holm C, Hvidtfeldt HK, Mikkelsen LR.

Merete Lebeck Holm præsenterer posteren: "Orthopedic Patients' Perspective Of The Perioperative Process Using The ’Good Perioperative Nursing Care Scale’ (GPNCS) In An Elective Danish Hospital". Forfattere: Holm ML, Kjærsgaard-Andersen AM.

Inger Markussen Gryet præsenterer posteren: "Test of formula for tapering opioids". Forfattere: Gryet IM, Juul M, Hvidtfeldt HK, Pedersen MF, Rasmussen BT, Herold K, Kildsgaard M, Pedersen J, Kjærsgaard-Andersen AM.

 

Postdoc ansættelse ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Janni Strøm, forsker, ph.d., sygeplejerske er fra maj 2019 blevet ansat som postdoc i en delestilling mellem CPK og Institut for Kliniske Medicin, Aarhus Universitet.

 

The International Collaboration of Orthopaedic Nursing (ICON) konferencen
CPK er stærkt repræsenteret på ICON konferencen med tre mundtlige oplæg, en poster samt en invited speaker. Konferencen forgår den 23.-24. maj 2019 i Kolding.

Invited speaker

Janni Strøm, forsker, ph.d., sygeplejerske holder oplægget "Mental health and spine surgery– what`s all the fuss about?"

Mundtlig præsentation

Anne Marie Kjærsgaard-Andersen, projektleder, sygeplejerske holder oplægget "Nurses are responsible for planning the antithrombotic treatment for patients in relation to orthopaedic surgery: An evaluation."
Forfattere: Gryet IM, Kjærsgaard-Andersen AM.

Inger Markussen Gryet, udviklingssygeplejerske holder oplægget "Patients' Experiences With Day Surgery Pathways In Connection To A Herniated Disc Or Spinalstenosis Operation. An Interview Survey".
Forfattere: Gryet IM, Rasmussen BT

Merete Lebeck Holm, udviklingssygeplejerske og Michala Hertel-Jørgensen, udviklingssygeplejerske fra Sygehus Lillebælt, Kolding holder oplægget "Orthopedic Patients' Perspective Of The Perioperative Process Using The ’Good Perioperative Nursing Care Scale’ (GPNCS) In An Elective Danish Hospital".
Forfattere: Holm ML, Hertel-Jørgensen M, Kjærsgaard-Andersen AM

Poster præsentation

"Test of formula for tapering opioids".
Forfattere: Gryet IM, Juul M, Hvidtfeldt HK, Rasmussen BT, Pedersen MF, Herold K, Pedersen J, Kildsgaard M, Kjærsgaard-Andersen AM

 

World Confederation for Physical Therapy (WCPT) Congress 2019

Merete Nørgaard Madsen, projektfysioterapeut holdte oplægget "Evaluation of extended scope physiotherapists in an orthopedic outpatient shoulder clinic" på WCPT Kongressen, der forgik den 10.-13. maj i Geneve, Switzerland.
Forfattere: Madsen MN, Kirkegaard ML, Klebe TM, Linnebjerg CL, Villumsen SMR, Due SJ, Trøstrup T, Birk HA, Mikkelsen LR

Dertil præsenterede Prof. Inger Mechlenburg oplægget "Effects of supervised exercise compared to non-supervised exercise early after Total Hip Replacement. -A meta-analysis of randomised, controlled trials", der var udvalgt til en State of the art præsentation, der inkluderede en 12 min. præsentation efterfulgt af en 30 min. modererede diskussion.
Forfattere: Hansen S, Aaboe J, Mechlenburg I, Overgaard S, Mikkelsen LR.

 

Forsvar af forskningsårsopgave den 2. maj 2019

Laura Houstrup Therkelsen, forskningsårsstuderende, forsvarer sit forskningsår den 2. maj 2019 kl. 15.00. Laura har gennemført projektet "Sikkerhed, alvorlige komplikationer og re-operationer efter nålebehandling af kuskefingre". Forsvaret er åbent for alle interesserede.
Vejledere: Simon Toftgaard Skov, Malene Laursen og Jeppe Lange.

 

Dansk studenterkongres for medicinsk forskning i marts 2019

Laura Houstrup Therkelsen, forskningsårsstuderende præsenterer "Safety of percutaneous needle fasciotomy for Dupuytren contracture" på Danmarks største sundhedsvidenskabelige studenterkongres, Kongres for Medicinsk Studenterforskning, der foregå på Sandbjerg Gods den 21.-24. marts 2019.
Forfattere: Laura Houstrup Therkelsen, Simon Toftgaard Skov, Malene Laursen, Jeppe Lange

 

Sportskongres d. 31. januar - 2. februar 2019 i København

I weekenden finder Scandinavian Sports Medicine Congress sted i København, og CPK er præsenteret med to poster præsentationer.

Maria Lange Kirkegaard, tidligere praktikant, præsenterer posteren "Evaluation of extended scope physiotherapists in an orthopedic outpatient shoulder clinic"
Forfattere: Kirkegaard ML, Madsen MN, Klebe TM, Linnebjerg CL, Due SJ, Villumsen SMR, Trøstrup J, Birk HO, Mikkelsen LR.

Line Borreskov Dahl, klinisk sygeplejespecialist, er medforfatter på posteren "Predictive value of ultrasound guided intraarticular injection with local anesthesia and glucocoricosteroid before hip arthroscopy for femoro-acetabular impingement syndrome (FAIS)".
Forfattere: Dippmann C, Johansen F, Dahl LB, Krogsgaard RM.

 

PhD Days, Aarhus Universitet d. 25. januar 2019

På Aarhus Universitets årlige PhD Day er CPK præsenteret med tre poster præsentationer. Arrangementet foregår på universitet og afholdes d. 25. januar 2019.

Jeanette Tøstrup, ph.d.-studerende, fysioterapeut præsenterer "Reducing shoulder complaints in employees with high mechanical shoulder exposures: study protocol for a cluster-randomised controlled study (The Shoulder-Café Study)".
Forfattere: Trøstrup J, Mikkelsen LR, Frost P, Dalbøge A, Høybye MT, Casper SD, Jørgensen LB, Klebe TM, Svendsen SW.

Laura Houstrup Therkelsen, forskningsårsstuderende præsenterer "Few complications following percutaneous needle fasciotomy for Dupuytren contracture".
Forfattere: Therkelsen LH, Skov ST, Laursen M, Lange J.

Mie Østergaard, ph.d.-studerende, fysioterapeut præsenterer "Enhanching Innovative Competencies in the Danish Healthcare Sector – A Mixed Methods Study".
Forfattere: Østergaard M, Vesterby MS, Høybye MT, Søndergaard HA.

 

Sundhedsfaglig symposium d. 22. november 2018 i  Viborg

CPK deltager med fem mundtlige og to poster præsentationer ved årets Sundhedsfagligt Symposium d. 22. november 2018 på Regionshospitalet Viborg. Symposiet er for alle sundhedsfaglige med en mellemlang videregående uddannelse.

Mundtlige præsentationer
"Patienters vurderinger og erfaringer med det perioperative forløb på Operationsafsnittet". Merete Lebeck Holm og Anne Marie Kjærsgaard-Andersen.

"Patienter og personalets oplevelser med at anvende webbaseret patientinformation i CPK". Anne Marie Kjærsgaard-Andersen og Kirsten Herold.

"Når filosofien bliver sat i ramme". Professor Finn Thorbjørn Hansen, Helle Kjær Hvidtfeldt og Bodil Tornbjerg Rasmussen.

"Test af skemaer til brug ved nedtrapning af stærk smertestillende medicin". Inger Markussen Gryet.

"Patient Rapporteret Outcome Målinger (PROM) i praksis – et pilotprojekt på knæalloplastikpatienter". Mette Garval.

Poster præsentationer
"SUPERCARE". Helle Kjær Hvidtfeldt, Helene Mogensen og Signe Bysted Hjortkjær.

"Forebyggelse af trykskader i ansigtet hos patienter der gennemgår en rygoperation". Birgitte Skovgaard, Merethe Lebeck Holm og Henriette Djurrhuus Appelt.

 

Magasinet Pleje om national klinisk retningslinje om forebyggelse af trygskader

30. oktober 2018 bragte Magasinet Pleje historien, at Center for Planlagt Kirurgi er udvalgt til at udvikle en national klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos børn og voksne. Retningslinjen skal sikre ensartet behandling af høj faglig kvalitet. Birgitte Skovgaard, klinisk sygeplejespecialist, er projektleder og fagkonsulent på retningslinjen. 

Læs artiklen "Silkeborg udvikler ny retningslinje for forebyggelse af trykskader" i Magasinet Pleje

 

15th International Congress of Behavioral Medicine 14.-17. november 2018 i Santiago

Lektor Mette Terp Høybye, forskningsansvarlig antropologi, ph.d. præsenterer studiet "Negotiating a Good Night’s Sleep During Hospital Admission" på 15th International Congress of Behavioral Medicine, som foregår den 14.-17. november 2018 i Santiago.
Forfattere: Mette Terp Høybye, Malene F Langvad, Karen Schmøkel og Lene Bastrup Jørgensen.

Desuden deltager Mette også i konferencens paneldebat breakfast roundtable meeting om Early Career Recruitment and Retention for Behavioral Medicine Organizations.

 

Ph.d. forsvar

Janni Strøm MHSn, sygeplejerske forsvarer sin ph.d.-afhandling "Web-based support targeting anxiety and depression by featuring social interaction and animated information" fredag d. 26. november 2018 kl. 13 på VIA University College i Silkeborg.

 

DOS Kongres 24.-26. oktober 2018 i København

CPK er flot repræsenteret ved årets Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) Kongres den 24.-26. oktober 2018 i København ved én mundtlig præsentation og tre posterpræsentationer. 

Mundtlig præsentation

"Effects of supervised exercise compared to home-based exercise early after total hip replacement on patient-reported function, pain, heath-related quality of life and performance-based function - A Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials."
Forfattere: Sebrina Hansen, Jens Aaboe, Inger Mechlenburg, Søren Overgaard, Lone Ramer Mikkelsen.

Poster præsentation

"Minimal Invasive Spine Surgery - Safety and efficacy. A retrospective, single-center observational study in 150 patients".
Forfattere: Kelwin Perez-Contreras, Søren Fruensgaard, Sasa Randelovich, Gang Chen, Peter Lemche, Carsten Ernst, Thomas Bender og Malene Laursen.

"Predictors of pain and range of motion in the early phase after fast-track total knee replacement: Preliminary results from the Silkeborg Knee arthroplasty Study (SIKS)" 
Forfattere: Mette Garval, Søren Thorgaard Skou, Carsten Holm, Helle Kjær Hvidtfeldt og Lone Ramer Mikkelsen. Abstractet er udtaget til posterkonkurrence.

"Effect of extended scope physiotherapists assessments in orthopaedic diagnostic setting: a systematic review".
Forfattere: Jeanette Trøstrup, Carsten Bogh Juhl og Lone Ramer Mikkelsen.

 

39th SICOT Orthopeadic World Congress 10.-13. oktober 2018 i Montreal

Malene Laursen, forskningsansvarlig overlæge, ph.d. og Merete Nørgaard Madsen, projektfysioterapeut, cand.scient.san. deltager i 39th SICOT Orthopeadic World Congress 2018 den 10.-13. oktober 2018 i Montreal.

Malene præsenterer “Does a web-based spine platform featuring social interaction and animated information affect patient reported outcomes in patients undertaking lumbar spine fusion surgery? A randomized clinical trial”.
Forfattere: Janni Strøm, Lene Bastrup Jørgensen, Merete B Bjerrum, Claus Vinther Nielsen og Malene Laursen.

Merete præsenterer "Safety and feasibility of same-day total hip arthroplasty - a retrospective, single-centre observational study in 116 patients."
Forfattere: Merete Nørgaard Madsen, Maria Lange Kirkegaard, Malene Laursen, Jens Rolighed Larsen, Merete Frydenlund Pedersen, Birgitte Skovgaard og Lone Ramer Mikkelsen.

 

Rygforløbsprogrammet i Kiropraktoren

Kiropraktorens magasin Kiropraktoren bringer en kort artiklen om rygforskningsprogrammet "Sammenhængskraft i sundhedsvæsenet på rygpatienternes præmisser". Programmet er et forskningssamarbejde mellem CPK, DC og en følgegruppe bestående af 18 patienter, praktiserende læger, kiropraktorer, fysioterapeuter og jobcenteret.

Magasinet er netop udgivet, og du kan læse artiklen her: https://issuu.com/kiropraktoren/docs/kiropraktoren0318

 

The European Society of Ophthalmic Nurses and Technicians Annual Meeting 22.-24. september i Wien

Grete Tind og Kirsten Dühring sygeplejersker i Friklinikken præsenterer posterne "How to further develop a Success? A qualitative study of patients undergoing cataract surgery in a fast-track public out-patient clinic" på The European Society of Ophthalmic Nurses and Technicians Annual Meeting den 22.-24. september 2018 i Wien.


EuroSpine 19.-21. september 2018 i Barcelona

Janni Strøm, ph.d.-studerende, sygeplejerske holder et mundtligt oplægget om ph.d.-studiet “Does a web-based spine platform featuring social interaction and animated information affect patient reported outcomes in patients undertaking lumbar spine fusion surgery? A randomized clinical trial” på EuroSpine den 19.-21. september 2018 i Barcelona.
Forfattere Janni Strøm, Claus Vinther Nielsen, Lene Bastrup Jørgensen, Malene Laursen.


Annual Meeting of European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 12.-14. september 2018 i Rom 

Birgitte Skovgaard, klinisk sygeplejespecialist og Merete Lebeck Holm, klinisk udviklingssygeplejerske holder oplæg om projektet "Pressure Ulcer Prevention and Intervention for Patients undergoing Lumbar Spinal Fusion Surgery" på The 20th Annual Meeting of European Pressure Ulcer Advisory Panel, der foregår den 12.-14. september 2018 i Rom.
Forfattere: Birgitte Skovgaard, Merete Lebeck Holm og Henriette Djurhuus Appelt.

(fra venstre ses Merete Lebeck Holm, Birgitte Skovgaard og Henriette Djurhuus Appelt, uddannelsesansvarlig, HR, Hospitalsenhed Midt) 


Nordisk Scoliosis and Deformity Society meeting 23.-25. august 2018 i Kolding

Janni Strøm, ph.d.-studerende, sygeplejerske præsenterer to oplæg på Nordisk Scoliosis and Deformity Society meeting den 23.-25. august 2018 i Kolding.

"Exploring factors associated with symptoms of anxiety and depression in adults undergoing spine surgery – insights from a systematic integrative review”
Forfattere: Janni Strøm, Lene Bastrup Jørgensen, Merete Bjerrum, Claus Vinther Nielsen og Malene Laursen.


"Does a web-based spine platform featuring social interaction and animated information affect patient reported outcomes in patients undertaking lumbar spine fusion surgery? A randomized clinical trial”
Forfattere: Janni Strøm, Claus Vinther Nielsen, Lene Bastrup Jørgensen og Malene Laursen.


Interview i Danske Fysioterapeuters Nyhedsbrev om Forskning

I Danske Fysioterapeuters seneste nyhedsbrev om forskning fra juni 2018 fokuserer de på, hvordan fysioterapeuter deler opgaver med ortopædkirurger i ortopædkirurgiske ambulatorier. Artiklen bygger på et systematisk review udarbejdet af bl.a. to forskere fra Center for Planlagt Kirurgi: Lektor Lone Ramer Mikkelsen, forskningsansvarlig fysioterapeut, ph.d. og Jeanette Trøstrup, ph.d.-studerende, fysioterapeut.

Læs artiklen her: https://fysio.dk/globalassets/documents/nyhedsbreve/nyhedsbrev-om-forskning/nyhedsbrev-om-forskning-juni-2018.pdf


Lone Ramer Mikkelsen indtræder i lektorat 1. juni 2018

Lone Ramer Mikkelsen, forskningsansvarlig fysioterapeut, ph.d. indtræder som lektor 1. juni 2018. Stillingen er en delestilling mellem Center for Planlagt Kirurgi & Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.


Poster på EFORT Kongres 30. maj - 1. juni 2018, Barcelona

Inger M Gryet, udviklingssygeplejerske, cand.cur. og Anne Marie Kjærsgaard-Andersen, projektleder, sygeplejerske præsenterer posteren "Nurses Are Responsible For Planning The Antithrombotic Treatment For Patients In Relation To Planned Orthopaedic Surgery: An Evaluation" på EFORT i Barcelona i 30. maj - 1. juni 2018.

(fra venstre ses Helle Bøge Munkholm, sygeplejerske og projektdeltager, Inger M Gryet og Anne Marie Kjærsgaard-Andersen)


Ph.d. forsvar

Anæstesiolog Charlotte Runges forsvar med titlen: The Analgesic Effect of Obturator Nerve Blockade after Total Knee Arthroplasty" finder sted fredag d. 22. juni 2018 kl. 14 på VIA University College, Silkeborg.


Præsentation på Dansk Rygkirurgisk Selskab maj 2018

Kelwin Contreras, afdelingslæge præsenterede "Minimal Invasive Spine Surgery - Safety and efficacy. A retrospective, single-center observational study in 150 patients" på Dansk Rygkirurgisk Selskab d. 25. maj 2018 i Kolding. Forfattere: Søren Fruensgaard, Sasa Randelovich, Gang Chen, Peter Lemche, Carsten Ernst, Thomas Bender og Malene Laursen.


P4 og dr.dk omtaler forskningsprogram om sammenhængskraft i rygforløb

P4 og dr.dk har omtalt forskningsprogrammet Sammenhængskraft i sundhedsvæsenet på rygpatienternes præmisser. Du kan høre hele P4 radioudsendelsen (1.07.13 ind) her eller et uddrag af udsendelsen. Du kan også læse artiklen på dr.dk.


Gigtforeningen præsenterer forskningsprojekt

Gigtforeningen præsenterer ph.d.-projektet "Reduktion af skulderproblemer og skulderbelastende arbejde - et cluster randomiseret studie" ved Jeanette Trøstrup, ph.d.-studerende, fysioterapeut i deres nyhedsbrev. Gigtforeningen har også bidraget med økonomisk støttet til projektet.

Se artiklen her.


Præsentationer på Danske Fysioterapeuters Fagkongres, Odense 12.–13. april 2018

Lone Ramer Mikkelsen, forskningsansvarlig fysioterapeut, ph.d., Jeanette Trøstrup, ph.d.-studerende, fysioterapeut, cand.scient.san, Simon Svanborg Kjeldsen, projektfysioterapeut, cand.scient.san. og Anne Grøndahl Poulsen, projektfysioterapeut, cand.pæd.pæd.psyk. præsenterede på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018.

Titlen på Lone Ramer Mikkelsens præsentation var: "Development and evaluation of a new screening algorithm to improve the referral pattern of outpatient orthopedic knee patients". Forfattere: Lone Ramer Mikkelsen, Mette Garval, Carsten Holm, Søren Thorgaard Skou. 

Jeanette Trøstrups oplæg: "Effect of extended scope physiotherapists assessments in orthopaedic diagnostic setting:a systematic review" er et litteratur studie, hvor man har undersøgt diagnostisk overensstemmelse, patienttilfredshed og omkostninger for muskuloskeletale undersøgelser, når undersøgelsen foretages af en fysioterapeut sammenlignet med en ortopædkirurg. Forfattere: Lone Ramer Mikkelsen, Carsten Bogh Juhl.

Simon Svanborg Kjeldsen  var invited speaker med oplægget "Neurohabilitation in an ICU Setting (NISA)".

Anne Grøndahl præsenterede poster: 'Det er sgu mit liv!', som omhandler en analyse af, hvorfor patienter i deres hverdagsliv kan vælge at modificere de anbefalinger, de får på sygehuset. Analysen tager udgangspunkt i interviews med fire patienter fra hjerterehabilitering i fase II på Regionshospitalet Silkeborg. 

Se Annes poster 


Ph.d. forsvar

Cand.med. Rasmus Cleemanns forsvar med titlen: "Effect of anabolic and anti-catabolic therapy using MBP-2 and Bisphosphonates: Intial implant fixation studies using a canine model" finder sted fredag den 2. februar 2018 kl. 14.00, Eduard Biermann, Søauditorierne, lokalenr. 1252-204.


Hofteøvelser som videoinstruktioner

Lone Ramer Mikkelsen, forskningsansvarlig fysioterapeut, ph.d., har været konsulent på materiale om hofteøvelser for lægeforeningen. På sundhed.dk kan man se øvelserne i form af videoinstruktioner: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/oevelsesfilm/hofteoevelser/hofteoevelse-introduktionsfilm/


Forskningstemadag i Fysioterapipraksisfonden

Lone Ramer Mikkelsen, forskningsansvarlig fysioterapeut, ph.d., holder et oplæg om den nationale kliniske retningslinje om hofteartrose ved en forskningstemadag arrangeret af Fysioterapipraksisfonden den 29. november. Lone taler om, hvilke anbefalinger den nationale kliniske retningslinje giver omkring interventioner, som anvendes til patienter med hofte artrose, anbefalinger til træning efter total hofte alloplastik og baggrunden for anbefalingerne.


European Congress of Neurorehabilitation (ECNR) 2017, Lausanne

På European Congress of Neurorehabilitation (ECNR) 2017 i Lausanne, Schweiz den 25.– 28. oktober er Forskningsenheden repræsenteret af projektleder og fysioterapeut Simon Svanborg Kjeldsen med en præsentation af resultaterne fra et NISA-registerstudie (Neuro Intensiv Step-down Afsnit). Studiet beskriver karakteristika og ændring i funktion for 251 patienter, der har haft et sammenhængende neurorehabiliteringsforløb på NISA funktionen i Regionshospitalet Silkeborg. 

 


EUROSPINE, Dublin 2017

Janni Strøm, RN, MHSn, ph.d.-studerende, repræsenterede CPK /rygforskningen på EUROSPINE i Dublin i oktober 2017 med abstraktet "Factors associated with symptoms of anxiety and depression in adults undergoing spine surgery – a systematic integrative review". Strøm J, Jørgensen LB, Bjerrum MB, Thisted CN, Nielsen TL, Nielsen CV, Laursen M.


EFORT, Wien 2017

Bedste Poster Konkurrence ved EFORT 2017 i Wien blev vundet af holdet bag posteren: Development And Evaluation Of A Screening Algorithm Based On Patient-Reported Data And Radiographs To Improve The Referral Pattern To The Outpatient Orthopaedic Knee Clinic. Forfattere: Lone Ramer Mikkelsen, Mette Garval, Carsten Holm og Søren Thorgaard Skou. 


Ved EFORT 2017 i Wien deltog flere læger, sygeplejersker og fysioterapeuter fra Forskningsenheden og Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg med to mundtlige oplæg og en poster præsentation:   

Cup Orientation After Total Hip Arthroplasty Is Not Challenged By Obesity Or Pre-Operative Anatomical Properties Of The Acetabulum. Forfattere: Roshan Latifi, Bjørn Glise, Henrik Husted, Thomas Kallemose, Anders Troelsen og Kirill Gromov.

Patients' Experiences With Day Surgery Pathways In Connection To A Herniated Disc Or Spinalstenosis Operation. An Interview Survey. Forfattere: Inger Markussen Gryet og Bodil Tornbjerg Rasmussen.

Poster: Development And Evaluation Of A Screening Algorithm Based On Patient-Reported Data And Radiographs To Improve The Referral Pattern To The Outpatient Orthopaedic Knee Clinic. Forfattere: Lone Ramer Mikkelsen, Mette Garval, Carsten Holm og Søren Thorgaard Skou.