Tværfaglig forskning fører til mere effektive og optimale patientforløb


Center for Planlagt Kirurgi forsker i optimale måder at tilrettelægge patientforløb. Målet er forløb, der skaber værdi for patienterne, er organisatorisk effektive og sundhedsøkonomisk rentable – i tæt samspil med patienter, praktiserende læger, kommuner og virksomheder.

At udvikle og evaluere patientforløb kræver forskning på tværs af discipliner. I Center for Planlagt Kirurgi forsker læger, sygeplejersker, terapeuter og antropologer sammen med f.eks. filosoffer, sundhedsøkonomer og lingvister. Forskningsprojekterne kombinerer videnskabstraditioner og kan indeholde både kvantitative og kvalitative metoder i samme projekt, hvis forskningsspørgsmålet kalder på det.

Forskningsspørgsmålene udspringer fra de udfordringer, som patienten og centerets mere end 500 medarbejdere møder inden for planlagt ortopædkirurgi, anæstesi, intensiv behandling og behandling for kroniske smerter. Forskningen fører til løbende tilpasninger lokalt i den kliniske praksis og styrkelse af patientforløbene lokalt og tværsektorielt samt bidrager med viden nationalt og internationalt.

Forskningsspørgsmålene tager afsæt i det hele menneske – både fysiologisk, kognitivt og psyko-socialt. Med tværfagligt fokus på hele patientens forløb, er det lykkes at reducere indlæggelsestiden markant for adskillige patientgrupper og fortsat fastholde patienternes tryghed.

Forskningen i Center for Planlagt Kirurgi er organiseret i centerets forskningsenhed med tværfaglig forskningsledelse. Aktuelt er mere end 30 forskellige forskningsprojekter i gang. Centeret publicerer i snit 25 videnskabelige artikler i peer reviewed tidsskrifter pr. år, og indsamler gennemsnitligt mere end to millioner kroner årligt i fondsmidler.

Medarbejdere i Forskningsenheden

Det forskningsansvarlige team

Forskere / ph.d.-studerende

Kvalitet og udvikling

Innovation

Projekter

Projekt- og ledelsesstøtte / fundraising

Affilierede forskere

 

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere