Centerledelsen

Ledende overlæge (Ortopædkirurgi)

pt. er stillingen vacant

Maria Brinck Krog

   

 

Oversygeplejerske  

 Mail 

                                                  

Peter Toft

Ledende overlæge (Anæstesi)

 Mail 

Det Forskningsansvarlige Team

Lone Ramer Mikkelsen

 

 

 

 

 

  

 

 

Forskningsansvarlig fysioterapeut

Lektor, cand.scient.san, ph.d.

Kompetencer:

- Kvantitative metoder
- Systematisk review &  metaanalyser

- Rehabilitering
- Fysioterapi i forbindelse med ortopædkirurgi 

lonemike@rm.dk 
+45 784 17613  

Lones CV

Mød os i nyhederne

Turbo på hofteoperationer Link

Sydjyske patienter vælger Silkeborg

Hjælp til et liv med smerter Link

Ny smerteklinik i Silkeborg