I Klinik for Ældresygdomme er vi specialister i at udrede, behandle og/eller at lindre sygdom ved ældre mennesker – særligt når der er mange sygdomme og meget medicin.

Vores team består af læger, sygeplejersker, farmaceuter, fysio- og ergoterapeuter og lægesekretærer.

Vores fokus i klinikken

Når man er ældre, har man ofte flere sygdomme på samme tid, og man får ofte meget medicin.

Når man bliver syg, oplever mange, at deres fysisk, psykisk og socialt evner bliver svækket, og de er ikke i stand til at lave det samme som før de blev syge. Det betyder, at ældre der bliver syge, er særlig skrøbelige og har behov for en indsats der tager sig af hele sygdomsforløbet – både man er indlagt, men også når man er kommet hjem igen.

Vores mål er at yde en koordineret og professionel indsats, så der skabes en helhed, der bygger på det sundhedsfaglige og patientens behov og ønsker.

 

Dit forløb i Klinik for Ældresygdomme

Dine pårørende er velkommen til at deltage

Samarbejde med Silkeborg Kommune og egen læge