I Klinik for Ældresygdomme er vi specialister i at udrede, behandle og/eller lindre sygdom ved svækkede ældre mennesker - særligt når der er mange sygdomme og meget medicin og ofte tab af vanlige funktioner fysisk og/eller mentalt.

Vores team består af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, ergoterapeut og lægesekretær.

Vi tilbyder at se svækkede ældre patienter:

  • til hurtig (Subakut) vurdering for evt. at undgå indlæggelse
  • hvor egen læge ønsker vores vurdering af kronisk og evt. ny sygdom. Som ex. faldtendens, gener fra flere organer, uafklarede symptomer hvor der ikke findes en forklaring og andet medicinsk speciale ikke skønnes oplagt
  • der er blevet indlagt - med vurdering ved vores team til stuegang og evt. udskrivelse og ved behov tæt opfølgning i perioden lige efter udskrivelsen
  • til demensudredning som del af Hukommelsesklinikken ved Hospitalsenhed Midt - henvisning sendes til Fællesvisitation for Demens

Vores mål er at yde en koordineret og professionel indsats, så det giver mening for patienten med høj alder og kompleksitet ved sygdom. Vi har et tæt samarbejde med Silkeborg Kommune.

Dit forløb i Klinik for Ældresygdomme

Dine pårørende er velkomne til at deltage

Samarbejde med Silkeborg Kommune og egen læge