I Klinik for Medicinsk Udredning varetager vi to former for udredning:

  • Udredning for almen medicinske sygdomme
  • Udredning for alvorlig sygdom, der kunne være kræft.

Udredning for almen medicinske sygdomme

 

Henvisning

Første besøg

Hvem er vi?


Udredning for alvorlig sygdom, der kunne være kræft

Henvisning

Første besøg

Hvem er vi?

Hvis du er henvist fra din egen læge

Hvis du er henvist fra en sygehusafdeling