Diagnostisk Center udgør en del af Hospitalsenhed Midt's forskningsmiljøer.

Forskningsmiljøet udgøres af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb og en række stærke kliniske forskningstemaer inden for mange specialer.

Diagnostisk Center har som mål at skabe forskningsresultater, der kan udvikle det danske sundhedsvæsen. Det sker bl.a. inden for omstilling af akut aktivitet til ambulant aktivitet, optimal og hurtig udredning og behandling af patienter med flere samtidige kroniske sygdomme.

Forskningen i Diagnostisk Center sker i samarbejde med almen praksis og kommunerne. Diagnostisk Center har en særlig opgave i at skabe tværfaglig og tværsektoriel forskning og som understøtter det nære sundhedsvæsens opgaver. At tage ansvar for det samlede sundhedsvæsen.

Opgaven er derfor at forske i excellente patientforløb ved at optimere de organisatoriske, faglige og patientoplevede aspekter.