Diagnostisk Center udgør en del af Hospitalsenhed Midt's forskningsmiljøer.

Forskningsmiljøet udgøres af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb og en række stærke kliniske forskningstemaer inden for mange specialer.

Diagnostisk Center har som mål at skabe forskningsresultater, der kan udvikle det danske sundhedsvæsen. Det sker bl.a. inden for omstilling af akut aktivitet til ambulant aktivitet, optimal og hurtig udredning og behandling af patienter med flere samtidige kroniske sygdomme.

Forskningen i Diagnostisk Center sker i samarbejde med almen praksis og kommunerne. Diagnostisk Center har en særlig opgave i at skabe tværfaglig og tværsektoriel forskning og som understøtter det nære sundhedsvæsens opgaver. At tage ansvar for det samlede sundhedsvæsen.

Opgaven er derfor at forske i excellente patientforløb ved at optimere de organisatoriske, faglige og patientoplevede aspekter.

Kontakt

Susanne Skovlund Petersen

Lægesekretær
Mail

KIF
Regionshospitalet Silkeborg, HE Midt

Bygning 10, 3, indgang J
Falkevej 1J
DK-8600 Silkeborg  

Forskningssekretæren hjælper bl.a. med adgang til PURE, opdatering af hjemmesiden og hvor du ellers kan hente hjælp omkring forskning i Diagnostisk Center.

HUSK - der kan findes mange praktiske oplysninger på hjemmesiden Forskning i HE Midt

Specifikt omkring fundraising har Hospitalsenhed Midt tilknyttet en medarbejder fra Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitet, se mere på hjemmesiden Forskning i HE Midt\Fundraiser.