Diagnostisk Centers specialespecifikke forskning udføres på et højt internationalt niveau med et klart anvendelsesorienteret sigte. Der er tale om lokalt initierede studier og om samarbejder nationalt og internationalt.

Projekterne er primært forankret inden for specialerne endokrinologi, reumatologi, idrætsmedicin, kardiologi, infektionsmedicin, gastroenterologi, lungemedicin, geriatri, onkologi og radiologi.

Der pågår udvikling af nye forskningsindsatser i tætte samarbejder med nationale og internationale forskergrupper.