Da Diagnostisk Center (DC) som Center of Excellence (CoE) har primært fokus på at skabe hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb af høj kvalitet, har centerledelsen valgt at samle en "Kvalitets‐, Innovations‐ og Forskningsenhed" (KIF), da disse går hånd i hånd for at opfylde foranstående mål.

KIF's opgave er således at understøtte kvalitet, innovation/udvikling og forskning i DC. Kvalitet, innovation og forskning er tæt forbundet og opgaverne flyder ofte sammen: vi inddrager patienterne i udvikling af nye tiltag, et udviklingsprojekt bliver til et forskningsprojekt og projekter og arbejdsgange kvalitetssikres. Der tænkes kvalitet i udviklingsopgaver.

Kvalitet

Innovation

Forskning

Medarbejdere i KIF