Medicinsk Afsnit 1 varetager behandling og pleje af patienter med:

  • Hjerte- /karsygdomme
  • Lungesygdomme
  • Nyresygdomme
  • Modtagelse af medicinsk visiterede patienter
  • Forskellige almene medicinske sygdomme

Medicinsk Afsnit 1 modtager desuden patienter med åbne- og fleksible indlæggelser.

Vores sengeafsnittet har 20 senge, der er opdelt i to grupper:

  • Team 1 - Hjerte
  • Team 2 - Lunge

Vi lægger stor vægt på at tilbyde professionel pleje og behandling, hvor der tages individuelle hensyn i et respektfuldt samarbejde mellem afdelingens personale, patienten og de pårørende. 

For at sikre et hensigtsmæssigt indlæggelsesforløb, hvor vi lægger vægt på nærhed og kontinuitet, tildeles patienterne en kontaktsygeplejerske i hver vagt. Vi forsøger at planlægge det således at patienterne plejes og behandles af det samme personaleteam gennem indlæggelsesforløbet. 

Vi lægger vægt på et højt informationsniveau og vil derfor forsøge at informere og inddrage patienten og de pårørende mest muligt i løbet af indlæggelsen.

På Medicinsk Afsnit M1 har vi et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Viborg og med Hjertemedicinsk Afdeling (Kardiologisk Afdeling) på Aarhus Universitetshospital. 

Vi har endvidere et særligt samarbejde med diætist, sygehuspræst, Klinik for Lindrende Behandling, Klinik for Ældresygdomme og det kommunale akutteam.

Vi ønsker, at oplevelsen af indlæggelsen skal være positiv. Det tror vi, kan lykkes, når den enkelte patient: 

  • føler sig tryg, respekteret og velinformeret, så meninger og ønsker kommer til udtryk
  • er med til at bestemme/tilrettelægge indlæggelsesforløbet, da behandling og pleje er et tilbud til den enkelte patient, der kræver accept 
  • aktivt deltager i de daglige gøremål i den udstrækning det er muligt.