Medicinsk Afsnit M2 varetager behandling og pleje af patienter med

  • Hormon- og stofskiftesygdomme bl.a. diabetes
  • Mave-tarmsygdomme bl.a. lidelser i leveren og kræft
  • Forskellige almene medicinske sygdomme 


Indlæggelsesmuligheder 

  • Akut indlæggelse via Medicinsk Afsnit 1
  • Indkaldelse til indlæggelse direkte i afsnittet
  • Åben indlæggelse efter telefonisk kontakt direkte i M2, hvis man er alvorligt syg og har brug for lindrende behandling
  • Fleksible indlæggelser

Vi tilbyder ambulant forløb i afsnittet med god kontinuitet og mulighed for at være hjemme.


Værdigrundlag 
Vi ønsker at give patienter i afsnittet den bedste behandling og pleje. For at kunne give den bedste behandling er det en forudsætning, at hver enkel medarbejder byder ind med den nyeste viden og sine erfaringer i det tværfaglige team, som omgiver patient og pårørende. 

Vi ønsker at inddrage patienter og pårørende i alle situationer i forbindelse med indlæggelsen med god dialog og med optimal information.

Vi lægger vægt på, at der er et godt arbejdsmiljø i afsnittet med en god omgangstone, respekt og rummelighed for forskellighed og med en positiv indstilling til arbejdet.

Vi er uddannelsessted for serviceassistentelever, social- og sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende, lægestuderende samt lægesekretærelever. 


Samarbejdspartnere 
Vi har et tæt samarbejde med hospitalets diætist, Klinik for Lindrende Behandling, Sårklinik og stomi-sygeplejersken. 

Derudover har vi også et tæt samarbejde med hospitalspræsten, hjemmeplejen i de tilhørende kommuner, praktiserende læger og forskellige patientforeninger og behandlingsinstitutioner bl.a. Kræftens BekæmpelseDiabetesforeningenColitis-Crohn Foreningen, Anonyme Alkoholikere og Behandlingscenteret Møllen (tidl. Helioscentret)