Diagnostisk Center giver mulighed for at henvise til tværfaglige udredningspakker.

Herunder finder du oplysninger om henvisning og beskrivelser af klinikker og tiltag for hurtige
udredningsforløb.

Medicinsk Bookingcenter – Spørgsmål og kontakt

Ambulant blodtransfusion (Hotelblod)

Klinik for Multisygdom

Udredning af alvorlig sygdom der kunne være kræft

Sammedagsudredning af kardiologiske patienter

OBS Scaphoideum fractur

Rygvisitation

Rygcenter – forskningsenheden for sygemeldte

Sammedagsudredning af Polymyalgia Reumatica (PMR)

Dyb venetrombose (DVT)

SammeDagsUdredning af patienter mistænkt for artritis i hænder/fødder

Henvisning til Reumatologiske undersøgelser i Diagnostisk Center

Udredning af funktionel lidelse

Subakut vurdering ved tværfagligt geriatrisk team - Klinik for Ældresygdomme