Klinik for Multisygdom henvender sig til patienter med mange forskellige sygdomme og/eller mange forskellige slags medicin, der er ordineret af læge.

Klinikken tilbyder en samlet gennemgang og vurdering inkl. medicingennemgang ved klinisk farmaceut og efterfølgende tværfaglig konference, der munder ud i en individualiseret, samlet
behandlingsplan baseret på en speciallægevurdering på tværs af de medicinske specialer, klinisk farmaceut og fysio- og ergoterapeut.

Hovedparten af patienterne afsluttes samme dag til opfølgning på behandlingsplanen og fortsat kontrol hos egen læge. Der lægges vægt på, at den praktiserende læges tovholderrolle bevare, og Klinik for Multisygdom skal derfor ses som et supplement til praktiserende læge.

Målgruppe

Henvisning

Tilbuddet omfatter

Generelle oplysninger