I Fysiologisk Klinik har der i mange år været en stor interesse for fysiologisk forskning primært inden for kredsløbsfysiologien. Der er således udgået to ph.d. afhandlinger: "Measurement of the total splanchnic blood flow" af overlæge Helle Zacho i et samarbejde med Rigshospitalet og "Diagnosis of peripheral arterial disease based on distal limb pressures" af overlæge Christian Høyer i et samarbejde med Ålborg Universitetshospital. Der foregår fortsat intens forskning inden for begge disse fysiologiske områder med samme samarbejdspartnere.

Derudover har afdelingen flere projekter inden for klassik nuklearmedicin så som optimering af lungeskintigrafier og ventrikeltømningsundersøgelser.

Med det nye nuklearmedicinske udstyr, en såkaldt PET/CT, er der åbnet for rigtigt mange nye forskningsområder, og afdelingen forventer snarest at komme i gang med forskningen inden for dette felt.

 

Igangværende forskningsprojekter

Ph.d.-studerende

Professorer, lektorer, postdocs og adjunkter

Kontakt Fysiologis forskningsansvarlige

Jan Abrahamsen

Tlf.: 7844 3355