Forskningsenhed for Multisyge (Research Unit for Multimorbidity) er en tværdisciplinær og tværfaglig forskningsenhed ved Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg. Forskergruppen i den nye forskningsenhed skal forske i patienter og borgere med flere end én kronisk sygdom.

Personer med multisygdom udgør en særlig gruppe, der er kendetegnet ved komplekse problemstillinger. Multisygdom kræver hyppig behandling fra flere medicinske specialer og sektorer. Det giver ofte komplekse behandlingsforløb, som stiller store krav til patientens overblik, ressourcer og evner til at kunne navigere i sundhedsvæsenet.

Forskningsenhed for Multisyges formål er at etablere en forskningsenhed for multisyge borgere på internationalt niveau. Forskningsaktiviteterne i enheden skal bidrage til, at sundhedsvæsenet bedre kan imødekomme multisyges behov for forebyggelse, diagnostik, monitorering, behandling, pleje og rehabilitering.

Læs mere i nyheden: Hospitalsenhed Midt åbner ny forskningsenhed for multisyge

Professorer og lektorer

Aktuelle forskningsprojekter

Udviklingsprojekter

Tidligere projekter

Kontakt forskningsleder for Forskningsenhed for MultisygeLene Kongsgaard Nielsen
lene.kongsgaard.nielsen@midt.rm.dk
Telefon: 23 60 45 10