Forskningsenheden gennemfører projekter og forskning inden for følgende hjertekarsygdomme:

  • Forhøjet kolesterol og triglycerid i blodet
  • Åreforkalkning i hjertets blodkar
  • Hjertesvigt
  • Forkammerflimren/atrieflimren
  • Diabetes
  • Pacemakere

Vision