Behandlinger

Når du venter på svar på brystundersøgelse

Patientkategorier

Tilsyn ved sygeplejerske