Karkirurgisk Forskning er funderet på den direkte tilknytning til vores kliniske afdeling. Vi arbejder med talentudvikling, uddannelse og klinisk udvikling. Der er både Ph.d. studerende, forskningsårsstuderende og medicinsstuderende tilknyttet Karkirurgisk Forskning.

Vores fokusområder er:

  • Klinisk kontrolleret undersøgelse af cost-effectiveness og holdbarhed af minimal invasiv vaskulære behandlingsmetoder sammenlignet med konventionel åben kirurgisk behandling.
  • Identifikation af vaskulære biomarkører og risikofaktorer samt implementering af disse til daglig klinisk praksis.
  • Populationsscreening for abdominalt aorta aneurisme, poplitea aneurisme og arterosklerotisk perifer karsygdom med henblik på livsstils- og risikomodulering.
  • Multidisciplinær sårbehandling.
  • Farmakoepidemiologi:Eksisterende farmakas indflydelse på abdominale aorta aneurismers og aterosklerotisk perifer karsygdoms naturhistorie.

Forskningsansvarlige læger

Igangværende forsker-initierede projekter

Igangværende Medicinalindustri projekter

Ph.d. studerende og deres projekter

Videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer