Forskningsfeltet placerer sig solidt blandt et af fire spydspidsområder i HEM´s forskningsplan (forebyggelse af hjerte-karsygdomme (HKS)) samt Region Midts forskning foci: Forskning i folkesygdomme, patientinvolvering, ulighed i sundhed samt tværfaglige og tværsektorielle forløb. Vi sikrer vedholdende opmærksomhed på tidlig opsporing og forebyggelse af manifest HKS samt tværfaglig tilgang til behandling af patienter med kroniske sår. Individualiseret forebyggelse, diagnosticering og behandling er i højsædet.

 

Datagrundlaget udspringer fra populationsbaserede screeningskohorter, VISP (Viborg Screening Program for HKS og diabetes), ViWoCo (Viborg Women Cohort) og VIVA (Viborg Vascular trail) samt kliniske data fra Karkirugisk regi, inklusiv Sårcenter Viborg, HEM. De indsamlede data dækker: screeningsresultater, spørgeskemabesvarelser og interview. I samtlige databaser er populationen registreret på CPR-nummer, hvilket giver os den unikke mulighed for samkørsel med registerdata.

Desuden har Karkirurgisk Forskning en forskningsbiobank indeholdende blodprøver, urin og vævsprøver. Blodprøverne (citrat, heparin- og EDTA) og urinprøverne stammer fra VIVA og ViWoCo. Vævsprøver er fra vener (+/- varicer) og væg fra abdominalt aorta anurisme (+/- tromber og +/- ruptur).

 

Vores igangværende projekter præsenteres i vores tre fokusområder:

Kardiovaskulær Epidemiologi, Perfier Vaskulær Sygdom, Patientperspektiv og –involvering.

Igangværende projekter

Professorer, lektorer, postdoc og ph.d. studerende

Igangværende Medicinalindustri projekter

Ph.d. studerende og deres projekter

Forskningssekretær

Hos Karkirurgisk Forskning er der tilknyttet en forskningssekretær til alt forefaldende sekretærarbejde i forhold til de forskellige forskningsprojekter. 

Forskningssekretæren for Karkirurgisk Forskning er:

Mette Skjødt

Lægesekretær

 

Træffes på kontoret hver mandag
Telefontid: 8.00 - 14.00

telefon 7844 5680

 Send mail til Mette