Karkirurgisk forskningssektion er funderet på den direkte tilknytning til vores kliniske afdeling. Vi arbejder med talentudvikling, uddannelse og klinisk udvikling. Der er både Ph.d. studerende, forskningsårsstuderende og medicinsstuderende tilknyttet Karkirurgisk Forskning.

Vores fokusområder er:

  • Klinisk kontrolleret undersøgelse af cost-effectiveness og holdbarhed af minimal invasiv vaskulær behandlingsmetoder sammenlignet med  konventionel åben kirurgisk behandling.
  • Identifikation af vaskulære biomarkører og risikofaktorer og implementering af disse til dagligt klinisk praksis.
  • Population Screening for abdominalt aorta aneurisme, poplitea aneurisme og arterosklerotisk perifer karsygdom, med henblik på livsstil og risiko modulering.
  • Multidisciplinær sårbehandling.
  • Farmakoepidemiologi:Eksisterendes farmakas indflydelse på abdominale aorta aneurismers og aterosklerotisk perifer karsygdoms naturhistorie.

Forskningsansvarlige læger

Igangværende forsker-initierede projekter

Igangværende Medicinalindustri projekter

Ph.d. studerende og deres projekter

Videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer

Forskningssekretær

Hos Karkirurgisk Forskning er der tilknyttet en forskningssekretær til alt forefaldende sekretærarbejde i forhold til de forskellige forskningsprojekter. 

Forskningssekretæren for Karkirurgisk Forskning er:

Mette Skjødt

Lægesekretær

 

Træffes på kontoret hver mandag
Telefontid: 8.00 - 14.00

telefon_256575.png7844 5680

mail_256575.pngMail