Kirurgisk Forskning spænder over kvantitative og kvalitative forskningsmetoder fordelt på en bred vifte af organkirurgiske sygdomme.

Vi bidrager med viden fra celleniveau i blodprøver og tumorvæv, til test af medicinsk udstyr, medicinafprøvningsforsøg samt spørgeskemaundersøgelser og direkte patientinvolvering.

Forskningsleder Uffe Schou Løve har iværksat flere forskerinitierede projekter og har endvidere et stort forskningsnetværk, som sikrer Viborgs deltagelse i spændende multicenterstudier. Samtidig bidrager alle kirurger i afsnittet med både egne og fælles forskningsaktiviteter. Kirurgisk Forskning har endvidere to projektsygeplejersker ansat til daglig drift af forskningsaktiviteterne.

Publikationer og artikler

Igangværende forskningsprojekter

Lektorer og ph.d. studerende

Kontakt forskningsansvarlig i kirurgi

Uffe Schou Løve

UFFSCH@rm.dk

Tlf.: 78 44 64 96