Henvisning til Sårcenter Viborg

Patienter med langsomt helende eller komplicerede sår, herunder diabetisk fodsår, kan henvises til udredning og behandling. 

Henvisningsproceduren er den samme for patienter fra primær sektor, som for patienter med behov for opfølgning efter indlæggelse. 


 


Udvikling

Uddannelse

Forskning


Om Sårcentret

Ambulatoriet

Behandlerteam

Behandlingstilbud

Telemedicinsk sårvurdering

Tilsyn