En aktiv non-invasiv kontrolleret terapi til sårheling (Topical Negativ Pressure/ Negativ Pressure Wound Therapy):

 • Fremmer sårhelingen ved stimulation af granulationsvævsdannelsen
 • Reducerer sår ødemet og øger blodcirkulationen i såret
 • Mindsker antallet af bakterier
 • Skaber et lukket og fugtigt sårhelingsmiljø
 • Fremmer overlevelse og heling af transplantater og lapper

Indikation

 • Hvor man ønsker at stimulere helingsprocessen
 • Hvor helingen er stagneret
 • Hvor drænage af sårsekret ønskes
 • Kan anvendes til både rene og inficerede sår, samt delhudstransplantater
 • Såret skal være omgivet af intakt hud i en omkreds på mindst 2 cm
 • Såret skal være uden udbredte nekroser

Specielt opmærksom ved

 • Patienter i antikoagulationsbehandling
 • Blodkar, organer, sener og led 
 • Svage, strålebehandlede eller suturerede blodkar og organer
 • Knoglefragmenter eller skarpe kanter
 • Tarmfistler

Kontraindikationer

 • Svære nekroser
 • Fistler til underliggende organer
 • Ubehandlet osteomyelit
 • Malignitet
 • Aktiv blødning

Leverandør

Efter udbud i Region Midt er det

 • KCI der leverer flergangsudstyr i form af Info VAC og ActiVAC
 • Mölnlycke der leverer engangsudstyr med canister i form af Avance Solo
  • Endnu ikke taget i brug i Sårcenter Viborg.
 • Smith & Nephew der leverer engangsudstyr uden canister i form af PICO.  

Der står KCI maskiner i depot følgende steder:

 • Afdeling T10-1
 • Operationsgangen
 • Sårcenter Viborg

Rekvisition af utensilier 

 • Utensilier rekvireres på sterilcentralen.
 • Patienter der udskrives med TNP-behandling og skal have bandagerne skiftet af hjemmesygeplejerske, skal medgives det antal bandager, der er behov for i hjemmet.

Procedure ved brug af flergangsudstyr (Acti V.A.C. fra KCI)

Overordnet princip

Systemet består af en pumpe, et sårfyldningsmateriale enten svamp eller gaze, occlusiv fikseringsfilm, port(sugestuds)med slange og canister (opsamlingsbeholder).

Svampen/gazen lægges i såret og filmen lægges henover. Der skabes forbindelse mellem bandagen og pumpen via en slange som monteres med sugestudsen på bandagen. Pumpen tændes, bandagen suges tom for luft og der skabes undertryk.

Obs skummet og gazen kan ikke absorbere sårsekret, så hvis ikke undertrykket kan opretholdes og man ikke kan finde fejlen, skal bandagen fjernes og almindelig absorberende sårbandage lægges på, indtil man kan få hjælp til et genetablere behandlingen med korrekt undertryk. Må max være uden undertryk i 2 timer.

Skum

Skum stimulerer til hurtig dannelse af granulationsvæv.
Anbefales til større regelmæssige sår med stor sekretion.

Der findes en speciel skum til store abdominal sår.

Gaze

Smidig antibakteriel gaze der er behandlet med PHMB (polyhexamethylene biguanide). Anbefales til uregelmæssige sår. Granulationsvævsdannelsen går knap så hurtigt som ved behandling med skum, men granulationerne bliver mere faste og stabile.

Må ikke bruges hvis der er blottet blodkar eller tarme i sårbunden.  

Bandageskift

Bandagerne skiftes x 2-3 ugentlig efter ordination

Hvis der benyttes svamp, skal pumpen slukkes ca. en halv time inden skiftning, om nødvendigt kan der sprøjtes tempereret vand eller Xylocain direkte ind i svampen, for at lempe fjernelsen af bandagen.

Filmen fjernes horisontalt fra huden og svampen/gazen fjernes forsigtigt.

Sår og omgivelser soigneres og der revideres efter behov.

Canister skiftes minimum en gang om ugen.

Procedure ved brug af engangsudstyr uden canister (PICO fra Smith & Nephew)

Overordnet princip

Systemet består af en pumpe som skaber undertryk den forbindes til en bandage der placeres henover såret. Bandagen består af polyurethanskum og har en vis absorptionskapacitet og en semipermeabel film på oversiden dvs at sårsekretet kan fordampe ud gennem film, hvor ved væskehåndteringen øges.

Har kaviteten en dybde hvor det vurderes at være klinisk relevant, kan den fyldes med sårfyldningsmateriale enten skum eller gaze. Se beskrivelse under procedure ved flergangsudstyr.

Bandageskift

Bandagen skiftes 1-2 gange ugentlig. Pumpen har en levetid på 1 uge.

En pakning til 1 uges behandling indeholder pumpe og 2 stk bandager.