Vi har fokus på kerneopgaven

Vi tager udgangspunkt i "På patientens præmisser"

Vi sikrer udvikling og sygepleje af høj faglig kvalitet

Eksempler på hvordan vi konkret arbejder med vision og strategi for sygepleje i afdelingen