Coronavirus / covid-19

På baggrund af Sundhedsstyrelsens notat om reduktion af hospitalsaktivitet i forbindelse med COVID-19 epidemien henstiller de klinisk biokemiske afdelinger til, at almen praksis kun bestiller de mest nødvendige blodprøver og EKG'er til udførelse på regionens laboratorier, herunder også den mobile bioanalytiker ordning. Overordnet prioriteres således, at patienter med sygdomme, hvor der ikke er behov for behandling af akutte og livstruende tilstande, eller tilstande hvor forsinket behandling ikke medfører risiko for tab af førlighed, og hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen, ikke behandles under COVID-19 epidemien.

Hvis der til den mobile bioanalytiker ordning er bestilt kontrolblodprøver typisk for flere mdr. siden bedes man ligeledes vurdere, om de kan udsættes og annullere dem, hvis de kan vente.

Hvis der er mistanke om Corona-smitte, skal det tydeligt fremgå af rekvisitionen, da der i så fald skal anvendes værnemidler.

Kontakt os på telefon eller på sikker mail, hvis prøvetagningen skal aflyses.

Blodprøver i hjemmet

Mobiltjenesten for Hospitalsenhed Midt

Der er lukket for mobilkørsel på helligdage samt 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 24. december og 31. december.

Sommerferielukket i uge 30.

Følgende kriterier for anvendelse af mobil prøvetagning er gældende for alle kliniske biokemiske afdelinger i Region Midtjylland.

 • Tilbud om prøvetagning i borgerens eget hjem er en særlig service til de borgere, der har meget vanskeligt ved at komme til prøvetagning på hospitalerne eller hos egen læge, selv ved brug af eksisterende transport ordninger. Det kan eksempelvis dreje sig om borgere, som er svært konfuse, smertepåvirkede eller sengeliggende.

 • Ordningen kan ikke benyttes i akutte situationer.

 • Det er en forudsætning, at prøvetagningstidspunktet er fleksibelt, idet besøgene tilrettelægges ugevis og ikke kan rekvireres til en ønsket dag.

 • Blodprøver og EKG tages på bestemte ugedage, sådan at alle adresser besøges en gang ugentlig.

 • Prøvetagningsdag for adressen fremgår af link til GADEFORTEGNELSEN nederst på siden. Ordningen omfatter
  • Silkeborg Kommune samt dele af Favrskov Kommune
  • Viborg Kommune
  • Skive Kommune undtaget Fur
 • Rekvirenten har ansvaret for at informere patienten om, hvornår prøvetagningen vil finde sted – samt om der er specielle forhold forbundet hermed. (EKG, medicinfaste, urinprøve etc.) 
 • Analyser, der kan bestilles, er de samme, som er tilgængelige for lægepraksis. 
 • Blodprøver skal rekvireres senest 2 hverdage før ønsket prøvetagning. 
 • Prøvetagning af mobiltjenesten rekvireres i EPJ ( som mobiltjenesten)/ webreq (som byforretning) 
 • Dato for prøvetagning skal være den nøjagtige dato. (Den dag i den uge hvor adressen besøges)
  Der kan ikke rekvireres blodprøvetagning til bestemte klokkeslæt. 
 • Specielle forhold som smitterisiko, adgangs forhold og lignende SKAL oplyses i feltet ”Information til prøvetager”                     
 • Kontakt telefonnummer til patienten/kontaktpersonen samt midlertidig adresse ændring (midlertidig plads på plejehjem, hospice etc.)  SKAL oplyses i feltet ”Rekvisitions kommentar”. 
 • Blodprøvetagning på børn < 12 år kan ikke rekvireres til prøvetagning med mobiltjenesten medmindre, der er indgået en særaftale.

 
Gadefortegnelserne omfatter Viborg, Silkeborg og Skive:

Søg under gadenavn i dokumentet - Tryk på "Ctrl og F"

Søg under postnummer i dokumentet - Tryk på "Ctrl og F"