Når du er tilknyttet Hospitalsenhed Midt og har født, visiteres du til en af følgende to muligheder:

 • Barselshvile på Patienthotellet, Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende, klik her for mere information. Dette tilbydes til eksempelvis

  • Alle førstegangsfødende (tilbud om 2 døgn)

  • Flergangsfødende med komplikationer under graviditet eller fødsel, der kræver særlig behandling af mor eller barn efter fødsel.

  • Øvrige patientkategorier til indlæggelse (se nederst på siden)

 • Ambulant udskrivelse til hjemmet (4-6 timer efter fødslen). Dette forventes, hvis du er flergangsfødende, såfremt fødslen er gået uden komplikationer, og der ikke er særlige behov for pleje og behandling efter fødslen. Førstegangsfødende kan naturligvis også vælge ambulant fødsel. Når du går hjem ambulant tilbydes du følgende:

  • Barselsopkald fra jordemoder 1-2 dage efter fødslen

  • Besøg i Barselsklinikken på Patienthotellet eller hos din kendte jordemoder 2-3 døgn efter fødslen

  • Mulighed for at kontakte personalet på Patienthotellet ved spørgsmål i den første uge efter fødsel 

Undersøgelser af nyfødte

Eksempler på patientkategorier til indlæggelse

Se desuden