Når du er tilknyttet Hospitalsenhed Midt og har født, visiteres du til en af følgende to muligheder:

  • Ambulant udskrivelse til hjemmet (4-6 timer efter fødslen). Dette forventes, hvis du er flergangsfødende, såfremt fødslen er gået uden komplikationer, og der ikke er særlige behov for pleje og behandling efter fødslen. Førstegangsfødende kan naturligvis også vælge ambulant fødsel. Når du går hjem ambulant tilbydes du følgende:

    • Barselsopkald fra jordemoder 1-2 dage efter fødslen

    • Besøg i Barselsklinikken på Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende (Patienthotel) eller hos din kendte jordemoder 2-3 døgn efter fødslen

    • Mulighed for at kontakte personalet på Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende ved spørgsmål i den første uge efter fødsel 

Undersøgelser af nyfødte

Eksempler på patientkategorier til indlæggelse

Se desuden