Der sker ofte ændringer i denne tid, så derfor vil I opleve, at denne side er 'levende' og jævnligt bliver opdateret med seneste nyt.

Dette skal du vide

Fra d. 15. april ophæves besøgsrestriktionerne. Der er dog fortsat regler om brug af mundbind. Det betyder, at patienter, besøgende og medarbejdere skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i offentligt rum på hospitalet. Dette gælder i udgangspunktet også gravide og deres partner/pårørende. I forbindelse med fødslen laves en individuel vurdering med personalet, da de færreste fødende kan bære mundbind, når veerne tager til. Partner anbefales mundbind, når der ikke kan holdes afstand til personalet.

Reglerne om mundbind gælder i Jordemoderklinikken, Kvindeklinikken, Akut Graviditets Klinik, på Fødeafsnittet, på Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende samt i alle tilhørende venteområder. Du vil opleve, at personalet også bærer mundbind eller visir.

Det er vigtigt, at du som gravid eller fødende oplyser, om du eller din partner har symptomer på coronavirus eller er testet positiv herfor. Vi har brug for at vide det forud for din undersøgelse, så vi kan vurdere, om det er forsvarligt at udskyde din tid, eller om vi skal foretage undersøgelsen med særlige forholdsregler.

Hvis du føler dig syg med hoste, feber og/eller åndedrætsbesvær, skal du kontakte din egen læge eller vagtlæge.

Som pårørende/besøgende skal du have fokus på korrekt håndhygiejne samt være opmærksom på afstandskravet på hospitalet.

Nogle af indgangene til hospitalerne er igen lukket. Læs mere om ændringer på Hospitalsenhed Midt, og om parkering samt åbne indgange.

Vi håber på din forståelse. Vi gør det så godt, vi kan i forhold til at overholde gældende regler og tage hensyn til dine behov.

  • Alle skanninger
  • Alle jordemoderkonsultationer
  • Efterfødselspakker (hælprøve, høreundersøgelse m.v.)
  • Hjemmefødselsordningen
  • Hjemmebesøg efter hjemmefødsel

Vi har lukket for:

Hvorfor er gravide en risikogruppe?

Må jeg gå på arbejde som gravid?

Hvad kan jeg gøre for at beskytte mig selv mod smitte?

Må jeg tage min partner eller andre pårørende med til undersøgelser?

Må jeg føde hjemme?

Må jeg have min partner eller andre med til fødsel og barselsophold?

Må jeg få besøg efter fødslen?

Skal jeg og mit barn testes?

Må jeg være sammen med mit nyfødte barn efter fødsel?

Må jeg amme mit nyfødte barn?

Må søskende være sammen med den nyfødte?

Kommer sundhedsplejersken på besøg?